VATANDAŞLIK TEMEL HUKUK KAVRAMLARI
mavikelebek5
DİKKAT: Bu konu 9 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesinin gereklerinden biridir?

A) Dini tören ve ayinlerin asak olması
b) Mutlak bir ibadet özgürlüğünün olması
c) Vatandaşların istediği dini ve mezhebi seçmesi
d) Vatandaşların din değiştirmesinin izne bağlı olması
e) Devletin din işlerle ilgilenmemesi
 23 Mart 2010, 02:32 
pinaryell06
Bence c şıkkı
 23 Mart 2010, 02:53 
mlt-444
C şıkkı olması lazım.
 23 Mart 2010, 03:18 
subera
b diyim bende: )
 23 Mart 2010, 04:59 
ayguzel
Cevap e şıkkı; çünkü laikliğin temel ilkesi din ve devlet işlerinin ayrılması
 23 Mart 2010, 06:58 
atieslem
Bencede E şıkkı
 23 Mart 2010, 08:03 
inci_1986
E şıkkı
 23 Mart 2010, 08:29 
mavikelebek5
Evet C şıkkı. Ama ben de E diyenlerdenim. : S
bir sorum daha olacak:
1982 Anayasası ' na göre hangisi korunan İnkılap Kanunları ' ndan birisi değildir?
A) Tevhid-i Tedrisat
B) , Uluslararası rakamların kabulü
C) Türk harflerinin kabulü
D) Lakap ve ünvanların kaldırılması
E) Şeri ' ye ve Evkaf Vekaleti ' nin kaldırılması
 23 Mart 2010, 21:03 
rabus
Anayasa Koruması Altında Olan İnkılâplar
1-Beynelmilel Erkamın Kabulü–1928 (Uluslararası Rakamlar)
2-Giysi Kanunu–1934
3-Medeni Kanunun Resmi Nikâh maddesi–1926
4-Şapka Kanunu–1925
5-Soyadı kanunu ve Lakapların yasaklanması–1934
6-Yeni Türk Harflerinin Kabulü–1928
7-Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması–1925
8-Tevhid-i Tedrisat Kanunu–1924


cvp e
 23 Mart 2010, 21:18 
mavikelebek5
Ben de " beynelminel erkamı " ne diyordum. Demek rakamların kabulüymüş, sağol rabus
 23 Mart 2010, 21:58 
azim22
E ŞIKKI
 01 Eylül 2010, 13:48 
COZMEK
C Laik devlette din mezhep ayrımı yoktur.
 05 Kasım 2013, 13:07 
COZMEK
E şıkkı ya soruyu yanlış anlamışım. Aman dikkaaat.
 05 Kasım 2013, 17:48 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: