TARİH İLE İLGİLİ KISACIK HATIRLATMALAR... .
peymimkazim
DİKKAT: Bu konu 10 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
• II. Meşrutiyet dönemi düşünce akımı... ... ... ... ... ... ..... Türkçülük
• II. Meşrutiyetin ilan edilmesine yol açan olaylar... ... ... ... ... ... . Reval görüşmeleri, İttihat ve Terakkinin çalışmaları, Abdülhamid’in istibdat yönetimi
• 31 Mart olayı... ... ... ... ... ... . Sistemi değiştirmeye yönelik çıkan ilk isyan
• Balkan savaşlarıyla... ... ... ..... Arnavutluk, Makedonya, Batı Trakya, Ve Ege adaları (Gökçeada ve Bozcaada Hariç) kaybedildi
• Arnavutluk... ... ... ... ... ... ..... I. Balkan savaşı sırasında bağımsızlığını ilan etti
• Arnavutluk... ... ... ... ... ... ... . Osmanlıdan ayrılan son balkan devleti
• I Balkan savaşı sonunda imzalanan anlaşma... ... ... ... ... ... Londra barış antlaşması
• On iki ada ve Rodos’un balkan savaşları sonuna kadar geçici olarak İtalya’ya bırakılması... ... ... ... . Uşi antlaşması
• II Balkan savaşında... ... ... ... ... ... ... . Edirne ve Kırklareli geri alındı
• Balkan savaşlarını bitiren anlaşmalar... ... ... ... ... ... ... Bükreş ant. (Bulgarista- diğer balkan devletleri) , İstanbul ant. ( Osmanlı-bulgaristan) , Atina ant. (Osmanlı-Yunanistan)
• Rusya I. Dünya savaşından... ... ... ... ... ... ... ... Brest Litowsk ant. İle geri çekildi
• Rusya’nın Berlin ant. İle kendine bırakılan Kars, Ardahan, Batum’u Osmanlıya geri vermesi... ... ... ..... Brest Litowsk ant
• Osmanlının I. Dünya savaşında başarılı olduğu tek cephe... ... ... ... ... ... ... Çanakkale cephesi
• Dünya savaşında M. Kemal’in görev aldığı cepheler... ... ... ... ... ... ... ... Çanakkale cephesi, Kafkas
• cephesi, Suriye cephesi
• Yeni bir Türk devleti kurma amacı taşıyan cemiyet... ... ... ... ... ... Trakya paşaeli cemiyeti
• M. Kemal Samsun raporuyla... ... ... ... ... ..... İlkkez resmi görevine ters düştü
• Havza genelgesinde... ... ... ..... Mondros ateşkesine ilk kez açıkça karşı çıkılmış
• Kurtuluş savaşının amacı- gerekçesi –yöntemi... ... ... ... ... ... Amasya genelgesi
• İlk kez resmi bir kuruldan söz edilmesi... ... ... ... ... ... ... . Amasya genelgesi
• Manda ve himayenin ilk reddedilmesi... ... ... ... ... ..... Erzurum kongresi
• Kapitülasyonların ilk kez reddedilmesi... ... ... ... ... Erzurum kongresi
• Temsil heyetinin oluşturulması... ... ... ... ..... Erzurum kongresi
• Misakı Millinin ilk şeklinin belirlendiği olay... ... ... ... ... ..... Erzurum kongresi
• Erzurum Kongresi... ... ... ... . Trabzon muhafazaa-i Hukuk Cemiyeti ve Erzurum Müdafaa-i Hukuk cemiyeti tarafından toplanmış
• Manda ve himayenin kesin olarak reddedilmesi... ... ... ... ... ... ... . Sivas kongresi
• Temsil kurulunun ‘’bütün yurdu’’ temsil eder şeklinde yeniden düzenlenmesi... ... ... ... ... ... Sivas kongresi
• İrade-i Milliyenin çıkarılması... ... ... ... ... ... ... Sivas kongresi
• Temsil kurulunun yürütme yetkisini kullanması... ... ... ... ... ... Ali Fuat Paşayı batı cephesine ataması
• Temsil kurulunun ilk siyasi başarısı... ... ... ... Damat Ferit’in görevden alınması
• Temsil kurlunun ikinci siyasi başarısı... ... ... ... ... ... ... Amasya protokolü
• Sivas kongresinden sonra Temsilciler kurulunun istanbul hükümeti ile bütün ilişkisini kesmesinde etkili olan olay... ... ..... Ali Galip Olayı
• Misakı Milli kararları... ... ... ... ... ..... Sınırlar, Boğazlar, Azınlık hakları, Kapitülasyonlar, Arap ülkeleri, Batı trakya, Vilayeti Selase ( Kars, Ardahan, Batum’da halk oylaması) , Osmanlı borçları
• Misakı Milli’yi ilk tanıyan devlet... ... ... ... ... ... . Rusya (moskova ant. )
• Misakı Milli’den taviz verilen antlaşmalar... ... ... ... ... ... Ankara ve Moskova ant.
• Milli mücadele döneminde Mustafa Kemal’in katkılarıyla Yunus Nadi ve Halide Edip tarafından... ... ... ... ... ... ... ..... Anadolu ajansı kurulmuş
• Hakimiyeti Milliye gazetesinin çıkarılması... ... ... ... ... ..... Temsil heyetinin Ankara’ya gelmesinden sonra
• Kurtuluş savaşının diplomatik kaynağı... ... ... ... ... . Misakı milli kararları
• Amasya genelgesinde... ... ... ... ... Azınlıklar ile ilgili bir hüküm yer almamıştır
• Erzurum kongresinde... ... ... ... ... . Azınlıklara egemenliğimizi ve toplumsal dengemizi bozacak imtiyazların verilemeyeceğinin ilk kez belirtilmesi
• Amasya görüşmelerinde ... ... ... ... ... ... ... ..... Müslüman olmayan azınlıklara devletin birliğini bozacak ayrıcalıkların tanınmayacağı kararı alınmıştır
• Lozan antlaşmasında... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Azınlıklar Türk vatandaşı olarak kabul edilmiştir
• I. TBMM’nin çıkardığı ilk kanun... ... ... ... ... ... . Ağnam vergisinin arttırılması
• I. TBMM’nin çıkardığı ikinci kanun... ... ... ... ... Hıyaneti Vataniye kanunu
• I. TBMM’de en çok tartışılan konu... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . Ulusal egemenlik
• I. TBMM’nin açılmasını hızlandıran olay... ... ... ... ... ... . İtilafların mebusanı dağıtması
• Hıyaneti Vataniye kanunun yayınlanması... ... ... ... ... ... ..... İstiklal mahkemeleri
• Gediz taarruzu... ... ... ... ... ... Olumsuz sonuçlanmasının ardından batı cephesi komutanlığına Ali Fuat Paşa yerine İsmet Paşa getirildi
• I İnönü savaşı... ... ... ... ... ... Düzenli ordunun kazandığı ilk zafer
• I İnönü savaşı sonucunda... ... ... ... ... ... Teşkilatı esasiye (1921) / Rusya ile Moskova ant. / Afganistan ile dostluk ant. / Londra konferansı / İstiklal marşının kabulü
• Londra konferansı... ... ... ... ... ... ... ... İtilaf devletleri TBMM hükümetini ilk kez resmen tanıdılar
• ‘’Siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihinide yendiniz’’... ... ... ... ... ... ... II. İnönü
• İtalyanların anadoluda işgal ettikleri yerleri boşaltmaya başlaması... ... ... ... ... ... . II. İnönü
• Kurtuluş savaşında düzenli ordunun başarısız olduğu ilk ve tek savaş ... ... ... ... ... . Kütahya- Eskişehir savaşları
• M. Kemal’in başkomutan seçilmesi... ... ... ... ... ... ... Kütahya- Eskişehir savaşları sonucunda
• Tekalife Milliye emirleri... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... Kütahya- Eskişehir savaşları sonucunda
• ‘Hattı müdafa yoktur sathı müdafa vardır’... ... ... ... ... ..... Sakarya savaşı
• Sakarya savaşı sonuçları... ... ... ... ... ... ... ..... Kars ant. (Kafkas devletleriyle) / Ankara ant. (Fransızlarla) / Esir değişim yapıldı / M. Kemal’e gazi ve mareşal rütbesi verildi / Türk taarruz dönemi başladı
• Kars antlaşması... ... ... ... ... ... ... . Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan X TBMM
• Kars ant... ... ... ... ... ..... Doğu sınırı kesinleşti
• Ankara antlaşması (1921) ... ... ... ... Hatay ve iskenderun hariç Güney sınırı çizildi. İtilaf devletleri arasında parçalanma başladı
• TBMM ile savaşa son vererek ant. Yapan ilk devlet... ... ... ... ... Fransa
• ‘Düşman karşısında bulunan ordumuz başsız bırakılamazdı. Bunun için bırakamam ve bırakmayacağım’... ... ... ... ... ... ... ... Büyük Taarruz
• Büyük Taaruz sonucunda ... ... ..... Mudanya ateşkes ant. İmzalandı
• Mudanya ateşkes antlaşmasına katılan devletler... ... ... ... . Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya (türkiye’yi İsmet İnönü temsil etti)
• Avrupa’da ilk büyükelçilik ... ... ... ... ... ... ... ... Gürcistan tarafından açıldı
• Doğu Trakya’nın Yunan işgalinden kurtarılması... ... ... ... ... ... . Mudanya ateşkes ant.
• Devletlerin TBMM’yi tanıma sırası... ... ... ... ... ... ..... Ermenistan, Afganistan, Rusya, Fransa
• Lozan’da Fransa’nın en çok itiraz ettiği konular... ... ... ... ... . Kapitülasyonlar, Yabancı okullar
• Lozanı kesintiye uğratan konular... ... ... ... ... ... ... ... ... Ermeni sorunu, Kapitülasyonlar
• Harf inkılabının temel amacı... ... ... ... ... . Okuma yazmayı kolaylaştırarak okur yazar oranını arttırmak
• Millet mekteplerinin açılmasındaki amaç... ... ... ... ... ..... Okuma yazma çağını geçirmiş olan yetişkinlerede okuma yazma öğretmek ve yeni türk harflerinin tanıtılmasını sağlamak
• Halifeliğin kaldırıldığı gün... ... ... ... ... ... ... ... ... Şeriye ve Efkaf veklaeti kaldırıldı / Erkanı Harbiye vekaleti kaldırıldı / Tevhidi Tedrisat kanunu kabul edildi / Osmanlı hanedanının Türkiye sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı
• Latin harfleriyle basılan ilk gazete... ... ... ... ... ... ... Mardin gazetesi (1928)
 29 Haziran 2010, 00:58 
yengechh
Emeğinize sağlık
 06 Temmuz 2010, 16:01 
wastcas
TEŞEKKÜRLER GÜZEL BİLGİLER
 06 Temmuz 2010, 16:36 
zeynep_86
Tşk
 08 Temmuz 2010, 10:25 
turktiger
Çok güzel hazırlanmış teşekkürler.
 08 Temmuz 2010, 12:07 
nuyar
Çok sağolun ilaç gibi geldi
 08 Temmuz 2010, 12:45 
yasmin
Çok güzel hazırlanmış bilgiler emeğinize sağlık.
 08 Temmuz 2010, 13:36 
lotus2712
Çok teşekkürler. . ,
 08 Temmuz 2010, 20:34 
ergazi45
Teşekkürler
 09 Temmuz 2010, 02:06 
Tub2im
Tesekkürler
 14 Temmuz 2010, 01:34 
mucahitkoc
Allah ne muradınız varsa versin.
 15 Temmuz 2010, 14:10 
tahayasin
Teşekkürler
 19 Temmuz 2010, 15:57 
gamzelimm2
EÖAllah gönlünüze göre versin Çok teşekkürler
 29 Temmuz 2010, 23:32 
gomez87
Helal güzel notlar çıkarmışsınız...
 05 Haziran 2011, 19:29 
nigar_mete
TEŞEKKÜRLER
 14 Eylül 2011, 17:50 
gokce2387
Teşekkürler. Emeğinize sağlık. .
 10 Ekim 2011, 00:37 
adevi
Emeğinize sağlıkkkkkk
 12 Aralık 2011, 16:57 
sonkpss
Tesekkürler ... .....
 03 Ocak 2012, 06:44 
sevgi_melegi
Su gibi okudum, emeğinize sağlık.
 21 Ocak 2012, 18:05 
nazimgulez
Elinize emeğinize sağlık. .
 02 Şubat 2012, 06:31 
viremdi
ÇOK GÜZEL HAZIRLANMIŞ . TEŞEKÜRLER.
 03 Şubat 2012, 14:11 
colemerg
TEŞEKKÜRLR GÜZEL OLMUŞ
 26 Şubat 2012, 23:25 
aslihnn
Nokta atışı olmuş, teşekkürler
 01 Mart 2012, 23:38 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: