DEYİM SORUSU- TÜRKÇE
gulera05
DİKKAT: Bu konu 7 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Halkımız, günlük konuşmalarında çoğu soyut kavramı somut hale getirmek için birçok deyim kullanmıştır.
Mesela,
l. " Aşırı sevinç içinde olmak " için [url] ağzı ağzına kavuşmamak, [/url]

ll. " Çok öfkelenmek " için barut kesilmek,

lll. " Büyük bir acıya uğramak " için çiğeri yanmak,

lV. " Çok sevinmek için " düğün bayram etmek

V. " Sinirlenerek unutmak " için etek silkmek deyimleri kullanılmıştır.


Bu parçadaki numaralanmış deyimlerden hangisinin kendinden önceki açıklaması yanlış verilmiştir?

A) l
B) ll
C) lll
D) lV
E) V
 03 Mart 2012, 18:28 
fizikkk000
V teki yanlış. . Etek silkmek tiksinerek uzaklaşmak demek
 03 Mart 2012, 18:48 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: