REHBERLİK SORUSU-FEM 3 DENEME
huzur27
DİKKAT: Bu konu 7 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Murat, kişisel rahatsızlıktan dolayı psikolojik danışmana gitmiştir. Danışmanın ilk aşamasında, danışman, Murat ' ın mantıksal çercevede düştüğü hataları belirtmiştir. Danışma sürecinin ikinci aşamasında, mantık dışı düşünmekle rahatsızlıklarının daha da arrrtığını göstermiştir. Danışma sürecinin üçüncü aşamasında, düşünme yollarının değişmesi için danışmanın yardımı söz konusu olmuştur.
Sürecin son aşamasında ise yaşamın daha mantıklı bir yaşam felsefesi ve davranış tarzı üzerine oturtulmasına yönelik kazanımlar ortaya çıkmıştır
buradaki psikolojik danışmada daha çok hangi yaklaşıma aittir

a) psikanaliz
b) akılcı-duygusalar
c) gerçeklik
d) bilişsel
e) hümanistik
 15 Mart 2012, 21:50 
katip
B AKILCI-DUYGUSAL
 15 Mart 2012, 22:33 
huzur27
Katip açıklar mısın
 15 Mart 2012, 22:52 
katip
Paragrafta akılcı olmayan kalıp yargılar var danışanında sahip olduğu akılcı olmayan düşünçeleri var danışman akılcı olanlarla değiştirmesi var ondan doğru yanıt B
 15 Mart 2012, 22:58 
huzur27
Bu süreçte danışman, bireye inançlarının akılcı olmadığını ve bunun yerine nasıl akılcı bir inanç sistemi geliştirebileceğini öğretir. Bunu diyorsun o zaman.

DiğerŞıkları açıklayabilir misin.
 16 Mart 2012, 01:13 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: