eKPSS - Günün Sorusu ve Cevabı (20 Eylül 2019)
Maalesef, yanlış cevapladınız.
Mondros Ateşkes Antlaşması'nın ardından Anadolu'nun işgal edilmeye başlaması ve bu duruma İstanbul Hükümeti'nin tepkisiz kalması öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurulmasına
B) Kuva-i Milliye birliklerinin oluşturulmasına
C) Protesto gösterilerinin yaygınlaşmasına
D) Bölgesel kongrelerin toplanmasına
E) Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasına
Cevap: A

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından Anadolu’nun işgal edilmeye başlaması ve bu duruma İstanbul Hükümeti’nin tepkisiz kalması üzerine ilk olarak Anadolu’nun çeşitli yerlerinde Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri kurulmaya başlanmıştır. Bu cemiyetler kuruldukları bölgelerdeki halkı örgütleyerek Kuva-i Milliye Birlikleri oluşturmuşlardır.

94 puan
Başarı 2011 TG 2