MEB'den öğretmen atamaları ve nakillere dair 4 maddelik açıklama
MEB'den öğretmen atamaları ve nakillere dair 4 maddelik açıklama
-- slogan-- MEB 18 Mart ta atanan s zle meli retmenlerin kararnameleri 22 Haziran da atand klar illere g nderilecek. -- resim-- MEB 18 Mart ta atanan s zle meli retmenlerin kararnameleri 22 Ha ...
22 May 2020, 19:08
KPSS 2020/7 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS 2020/7 tercih kılavuzu yayımlandı
-- slogan-- SYM, KPSS 2020 7 tercih k lavuzunu yay mlad . Ba vurular bug n ba lad , 28 May s ta sona erecek. -- resim-- KPSS-2020 7 Tar m ve Orman Bakanl n n S zle meli Pozisyonlar na Yerle tirme ...
15 May 2020, 23:26
KPSS sonrasında sözlü sınavla sözleşmeli personel alan 14 kamu kurumu
KPSS sonrasında sözlü sınavla sözleşmeli personel alan 14 kamu kurumu
-- slogan-- 2011 y l ndan bu yana, S zle meli Personel al t r lmas na li kin Esaslara eklenen maddelerle, 14 kamu kurumu, baz unvanlarda s zle meli personel al m yaparken en y ksek KPSS puan na ...
14 May 2020, 16:12
ÖSYM sınav takvimini güncelledi... İşte KPSS, ÖABT ve ALES başvuru ve sonuç açıklama tarihleri
ÖSYM sınav takvimini güncelledi... İşte KPSS, ÖABT ve ALES başvuru ve sonuç açıklama tarihleri
-- slogan-- SYM nin g ncellenen takvimine g re KPSS Lisans GY-GK, Alan Bilgisi ve ABT i in ba vurular 30 Haziran ila 13 Temmuz tarihleri aras nda al nacak. Sonu lar da 22 Ekim de a klanacak. -- ...
14 May 2020, 13:18
İki kurum daha, sözleşmeli personeli, KPSS sonrası sözlü sınavla alacak
İki kurum daha, sözleşmeli personeli, KPSS sonrası sözlü sınavla alacak
-- slogan-- S zle meli Personel al t r lmas na li kin Esaslarda de i iklik yap ld . Yap lan de i ikli e g re, Hazine ve Maliye Bakanl ile Gelir daresi Ba kanl , s zle meli personel al rken en y ...
09 May 2020, 22:30
Matematik...
Matematik...
S1- 10 ki i 20 g n yetecek kadar yiyecekle kampa gidiyor. 5 G n sonra 4 ki i kamptan ayr l yor. Kalanlar yiyecek bitti inde kamptan ayr ld klar na g re toplam ka g n kamp yapm lard r A 20 B 25 C ...
03 May 2010, 21:59
24 Şub 2020, 17:01
Kara Mühendishanesi? ?
Kara Mühendishanesi? ?
Arkada lar kara m hendishanesi hangi padi ah d neminde kuruldu Dersanemdeki tarih hocam 1. Alb lhamit dedi al ma b l m nde ayn soru kar ma kt orada cevap 3. Selim internetten ara t rd m 1. Mahmut ...
14 May 2010, 08:39
22 Eki 2019, 19:51
TBMM ye karşı başlatılan ayaklanmaların nedenleri
TBMM ye karşı başlatılan ayaklanmaların nedenleri
TBMM ye kar ba lat lan ayaklanmalar n nedenlerinden biri de ildir A Se im al malar n n ba lamas . D Osmanl devletinin zay fl ndan yararlanarak baz ailelerin otoriteyi ellerine ge irmesi. Ben ...
22 Oca 2018, 15:16
15 Nis 2018, 14:53
italyanın kurtuluş şavaşı sırasında anadoludan çekilme çelişkileri
italyanın kurtuluş şavaşı sırasında anadoludan çekilme çelişkileri
arkada lar o u kaynakta italyan n sakarya sav. sonras ekildi i yaz yor ancak baz soru bankalar nda ve baz kpss videolar nda ll.in n sonras ekildi i y n nde bilgilerle kar la yorum.varm net bi ...
30 May 2009, 22:44
19 Ara 2015, 19:31
Milli Güvenlik Kurulu Sorusu -- Cevap A Değilmi
Milli Güvenlik Kurulu Sorusu -- Cevap A Değilmi
Milli G venlik Kurulu hangi tarihte Anayasal bir kurum haline gelmi tir A 1961 B 1971 C 1973 D 1980 E 1982 http www.anayasa2011.com p 4524 adresinden bakt m 1961 de de anayasalm , al ma ...
13 Ara 2011, 14:16
11 Eki 2016, 11:52
Soru - sıcaklık dağılışı üzerinde yükseltinin yaptığı etki
Soru - sıcaklık dağılışı üzerinde yükseltinin yaptığı etki
T rkiyede s cakl k da l zerinde y kseltinin yapt etkinin kald r lmas durumunda s cakl klar n nas l olmas beklenir g neyden kuzeye gidildik e azalmas i kesimlerde y ksek k y kesimlerde d k olmas ...
18 May 2012, 16:07
14 Oca 2016, 12:10
Soru 4
Soru 4
Arkada lar amanos da lar k vr ml m , k r kl m Sayg lar ... ...
05 Ara 2011, 17:08
26 May 2014, 18:32
Türkiye' De Sanayi Yardım
Türkiye' De Sanayi Yardım
Demir- elik fabrikas kurmak i in neden suya yak nl k esas al n r ...
01 Mar 2014, 02:35
26 May 2014, 18:02
Soruya Bakar Mısınız - Marmara Bölgesinin Özellikleri
Soruya Bakar Mısınız - Marmara Bölgesinin Özellikleri
1 Tar m r n n n e idininin fazla olmas 2 toprak tipinin b l mler aras nda farkl l k g stermesi 3 bitki rt s n n e idinin b l mler aras farkl l k g stermesi 4 ge i ikliminin yasanmas 5 ev yap ...
08 Mar 2012, 22:22
28 Nis 2014, 12:01
Büyükbaş Hayvancılık Sorusu
Büyükbaş Hayvancılık Sorusu
Do u Karadeniz ve Erzurum-Kars b l mlerinde b y kba hayvanc l n yayg n olarak yap lmas nda a a dakilerden hangisinin etkili oldu u s ylenebilir A Elveri li ay rlar n bulunmas B N fus yo unlu unu ...
24 May 2012, 00:38
20 Oca 2014, 17:14
2. Mahmut Dönemi Islahatlar Soru
2. Mahmut Dönemi Islahatlar Soru
2. Mahmut d neminde 1_ redif te kilat 2_ asakir-i mansurei muhammediye 3 m irlik birliklerinden hangisinin kurulmas yap lmak istenen yeniliklerin hangileri ta rada uygulanmamk istediginin kan t d ...
16 Şub 2012, 03:43
22 Eki 2019, 19:56
Osmanlı Devleti Tarihinde İmzalanan Bütün Antlaşmalar
Osmanlı Devleti Tarihinde İmzalanan Bütün Antlaşmalar
SEGED N 1444 Macarlar nderli indeki Ha l ittifak - Osmanl Devletiyle Ha l lar aras nda yap lan ilk anla ma - 10 y l sava yap lmayacak - Eflak, vergi vermek ko uluyla Macaristan n olur - S rp Krall ...
25 Kas 2010, 01:57
23 Mar 2018, 18:53
Yeni Öğrendiğim Bu Bilgiyi Sizlerlede Paylaşmak İstedi̇m
Yeni Öğrendiğim Bu Bilgiyi Sizlerlede Paylaşmak İstedi̇m
LAY HALAR Layiha herhangi bir konuda g r ve d nce bildiren rapor. 3. Selim d neminde padi ah n istegi zerine ba ta sadrazam olmak zere22 devlet adam 3. Selim e layihalar sundular. Bu layihala ...
27 Eki 2011, 00:31
23 Şub 2017, 09:57
Hangi inkilaplar hangi ilkeler doğrultusunda yapıldı...
Hangi inkilaplar hangi ilkeler doğrultusunda yapıldı...
Hangi inkilaplar hangi ilkeler do rultusunda yap ld ... Devlet ilik lkesi Do rultusunda Yap lan nk laplarDevlet ilik, ekonomik, sosyal ve k lt rel kalk nma i in, yap lmas gereken i lerin derhal yap ...
30 Nis 2010, 10:42
13 May 2015, 19:11
Osmanlı İmparatorluğu İmparatorluk Özelliğini Hangi Savaş Sonucunda Kaybetti ?
Osmanlı İmparatorluğu İmparatorluk Özelliğini Hangi Savaş Sonucunda Kaybetti ?
Hangi sava arkada lar ...
24 Ara 2013, 12:44
26 May 2014, 18:30
2012 Türkçe İhtiyaç Uzaktan Eğitim Video Dersleri
2012 Türkçe İhtiyaç Uzaktan Eğitim Video Dersleri
Yeni-2012 T rk e htiya Uzaktan E itim Video Dersleri Videolar ayr d r part eklinde de ildir her video bir derstir. Alttaki siteyi kullanarak h zl indirebilirsiniz 2 tane indirdikten sonra limit d ...
17 May 2012, 19:43
21 Haz 2015, 20:33
anlam belirsizliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu
anlam belirsizliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu
Hangisinde anlam belirsizli inden kaynaklanan anlat m bozuklu u vard r A T m s n fa sorular soruyorlar. B Kasaban n artlar n pek bilmiyor olmal lar. C Yaln z kald m g nleri imdi ok zl yor ...
10 May 2012, 14:19
24 Nis 2014, 00:41
Anlatım Bozukluğu
Anlatım Bozukluğu
A a daki c mlelerin hangisinde anlat m bozuklu u yoktur A Bu kuruma g veniyorum ve al mak istiyorum. B Sen T rk e b l m nde , ben de fizik b l m ndeydim. C niversiteden arkada lar yla y llar ...
09 Haz 2012, 22:40
23 Nis 2014, 20:04
Anlatım Bozukluğu
Anlatım Bozukluğu
I Bug n art k u urtma u urmak, mahalle aralar nda g sterilen m tevaz bir oyun olmaktan kt II T rkiye de ve d nyada geni kat l ml bir ok organizasyon yap l yor III Amerika , H ndistan , n, Hindi ...
12 Nis 2012, 16:58
08 Nis 2014, 10:40
Tarih Bigi
Tarih Bigi
A a daki eserlerden hangisi Mimar Sinan a ait de ildir A ehzade cami B sultan ahmet cami C s leymaniye cami D selimiye cami E kanuni t rbesi ...
14 May 2012, 16:09
18 Oca 2014, 17:53
Oran Orantı - Birbirini çeviren üç dişli çark
Oran Orantı - Birbirini çeviren üç dişli çark
Birbirini eviren di li arktaki toplam di say s 161 dir birinci ark 5 kez devir yapt nda ikinci ark 2 nc ark ise 15 devir yapmaktad r buna g re en b y k arkta ka di vard r Cevap 135 ...
07 Mar 2012, 01:53
05 Tem 2017, 17:18
10. Sınıf Yardım
10. Sınıf Yardım
A 0, 1, 2, 3, 4, 5 k mesinin elemanlar yla rakamlar farkl basamakl ka tane do al say yaz labilir. ...
20 Nis 2016, 18:41
Dört İşlem Sorusu
Dört İşlem Sorusu
4 -6 9 -3 ...
25 Kas 2013, 21:20
04 Nis 2016, 10:46
Çözemediğim Gıcık Bir Çarpanlara Ayırma Sorusu Var!
Çözemediğim Gıcık Bir Çarpanlara Ayırma Sorusu Var!
Arkada lar merhaba,2 g nd r bu soru beynimi yedi. Art k can ma tak dedi. Yard mlar n za ihtiyac m var. imdiden hepinize te ekk rler. ...
16 Oca 2016, 20:47
Problem Yardım
Problem Yardım
-Ahmet kumbaras na 10, 25 ve 50 kuru luk madeni paralardan bir miktar atarak 455 kuru biriktirmi tir. Ahmet paralar sayarken 10 kuru luklar ay rd nda 325 kuru unun, 25 kuru luklar ay rd nda 280 ku ...
20 Şub 2014, 17:39
10 Eki 2015, 21:08
Vatandaşlık - yürütme organının asli düzenleme yetkisine sahip olduğu alanlar
Vatandaşlık - yürütme organının asli düzenleme yetkisine sahip olduğu alanlar
A a dakilerden hangisi y r tme organ nn asli d zenleme yetkisine sahip oldu u alanlardan biridir A KHK B T z k C y netmelik D cumhurba kanl kararnamesi E tebli ...
04 Haz 2012, 22:37
16 May 2017, 20:40
Soru
Soru
A a dakilerden hangisi y r tme organ nn asli d zenleme yetkisine sahip oldu u alanlardan biridir A KHK B T z k C y netmelik D cumhurba kanl kararnamesi E tebli ...
04 Haz 2012, 22:38
21 Ara 2013, 04:35
Mr. And Mrs Mayıs Ayında Ki Önemli Olayları Not Alan Friend Var Mı ? : =S
Mr. And Mrs Mayıs Ayında Ki Önemli Olayları Not Alan Friend Var Mı ? : =S
MAYIS AYI NEML OLAYLAR 58 59 60. GK SORU TAHM NLER ...
19 Haz 2012, 18:59
22 Haz 2012, 23:18
Gözlük Getirin Bana 0=0
Gözlük Getirin Bana 0=0
T rkiye de, I. 1923 Y l nda se men olabilmek i in uygulanm olan vergi verme art n n kald r lmas II. Se men olan herkesin oy kullanmas n n zorunlu olmas III. Kad nlara se me ve se ilme hakk n n veri ...
22 Haz 2012, 10:54
22 Haz 2012, 22:03
Soru
Soru
I TBMM ba kan II Meclis idari amiri III cumhurba kan IV bakanlar kurulu yukar dakilerden hangileri TBMM se imlerinin yenilenmesi karar alabilr A I ve II B I ve III C I ve IV D II ve IV E ...
01 Haz 2012, 17:18
02 Haz 2012, 16:02
Ölçme Değerlendirme Eğitim Sorusu
Ölçme Değerlendirme Eğitim Sorusu
soru 1 G venirli i 0,91 aritmetik ortalamas 58 olan bir testin 95 olas l kla 60-66 aral nda puan alan Deniz grubun yakla k y zde ka ndan daha ba ar l d r. a- 16 b- 50 c- 68 d- 84 e-97 soru2 madd ...
26 May 2012, 22:49
13 Ara 2013, 20:27
Öğretim İlke Ve Yöntemleri-öğretim Programını Oluşturan Ögeler
Öğretim İlke Ve Yöntemleri-öğretim Programını Oluşturan Ögeler
https doc-0s-b0-docsviewer.googleusercontent.com viewer securedownload ko3rsml4jbkgbo4e69nqlk6od0nnc6i9 js2hvcn7rmhmgsk0jo3j41hsars9k57i 1371201300000 ZXhwbG9yZXI AGZ5hq9gVbpHMDsfdAtPBKamMp0a MEI2U3Nt ...
14 Haz 2013, 13:28
ZTv Eğitim Bilimleri Konu Anlatımı Videoları
ZTv Eğitim Bilimleri Konu Anlatımı Videoları
Eskiyen linkler yenilendi KPSS Geli im Psikolojisi Videolar http hotfile.com dl 120976594 9514cc5 kpss_egitimb_ders_001-gelisim.flv.html http hotfile.com dl 120979404 837fe89 kpss_egitimb_ders_002-gel ...
28 Eyl 2010, 18:33
08 Şub 2013, 20:39
Eğitim Bilimleri 2012 Ve Sonrası Konularını Kapsayan Ders Notları
Eğitim Bilimleri 2012 Ve Sonrası Konularını Kapsayan Ders Notları
Arkada lar elinde E itim Bilimlerinin toplu halde , b l mlere ayr lm bi imde k sa ders notlar olan var m payla abilirlerse sevinirim. Te ekk rler... ...
10 Oca 2013, 22:36
Eğitim Bilimleri Bir Yıllık Çalışma Planı
Eğitim Bilimleri Bir Yıllık Çalışma Planı
selamunaleyk m arkada lar Elinizde e itim bilimleri zerinde al ma plan olan arkada imiz var m ben burdan v deo izliyorum konu konu cok g zel anl yorum ama hen z test zmeye ba lamad m nas ...
07 Eyl 2012, 23:40
29 Eyl 2012, 22:16
2012 Kpss, Virgül Atış Sorusu : =)
2012 Kpss, Virgül Atış Sorusu : =)
Osmanl Devletinde Vakan visler Hangi Bran la ilgilenirlerdi A- KEL M B-FIKIH C-CO RAFYA D-TAR H E-S YER CEVAP ...
29 May 2012, 14:59
05 Nis 2016, 00:23
Nato Türk Jet Uçağı İçin 26 Haz. 2012 Salı Günü Toplanacak
Nato Türk Jet Uçağı İçin 26 Haz. 2012 Salı Günü Toplanacak
S ZCE NE KARAR ALINIR ...
24 Haz 2012, 15:00
25 Haz 2012, 23:24
Çıkabilecek Güncel Soru
Çıkabilecek Güncel Soru
Son y llarda ba layan arap bahar ilk olarak hangi lkede peydah olmu tur. ...
20 Haz 2012, 01:25
21 Haz 2012, 19:34
Buna Ne Demeli ? ? ?
Buna Ne Demeli ? ? ?
I. Karadeniz B lgesi II. Ege B lgesi III. G neydogu Anadolu B lgesi IV. Dogu Anadolu B lgesi V. Akdeniz B lgesi T rkiye nin yukarida verilen cografi b lgeleri, sosyoekonomik y nden gelismislik ...
01 Haz 2012, 09:59
04 Haz 2012, 13:58
Bu Soruyu Yalnız M. Vekili Olabilecek Arkadaşlar Bilir? ?
Bu Soruyu Yalnız M. Vekili Olabilecek Arkadaşlar Bilir? ?
1. Meclis yelerine denek ve Yolluklar, stenildi i Takdirde nceden Ka Ayl Tek seferde denebilir A 3 AY b 4 AY c 5 AY d 6 AY e 7 AY ...
31 May 2012, 16:48
01 Haz 2012, 14:29
2011-2012 Kpss Tek Tek Deneme Sınavları (Güncel)
2011-2012 Kpss Tek Tek Deneme Sınavları (Güncel)
Letitbit dosyalar sildi malesef burdan devam edece im. 188 2012 YARGI TG 6 GYGK z ml http turbobit.net 6nknq0a3y8st.html 187 2012 YARGI TG 6 E itim z ml http turbobit.net n103bp7whvb4.html 186 ...
06 May 2012, 01:36
05 Tem 2018, 20:41
OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIĞI TESTİ
OSMANLI KÜLTÜR VE UYGARLIĞI TESTİ
OSMANLI K LT R VE UYGARLI I TEST 1. Osmanl Devletinde temel e itim kuru mu, a a dakilerden hangisidir A Medrese B K lliye C Enderun D ltizam E Sancak 2. Osmanl Devleti nde tahta ge meyi ama la ...
12 Oca 2010, 12:08
23 Mar 2016, 23:14
2002den bu yana kpss tüm atama puanları EXCELDE
2002den bu yana kpss tüm atama puanları EXCELDE
Https www. Facebook. Com groups kpssatamapuanlarifull . ...
03 Nis 2014, 14:21
Kpss Audio Seti (Anayasa, Coğrafya, Tarih)
Kpss Audio Seti (Anayasa, Coğrafya, Tarih)
KPSS ye MP3 8242 lerle al man z amac yla haz rlanm ses dosyalar ndan olu an bir al ma setidir. G nl k hayat n yo unlu u nedeniyle ders al am yorsan z sesli dersleri mp3 alar n zdan, POD unuzdan ...
06 Oca 2009, 18:06
20 Şub 2014, 03:05
İhtiyaç Zop Zor 10 ' Lu Gygk Deneme Seti
İhtiyaç Zop Zor 10 ' Lu Gygk Deneme Seti
2011 htiya Zop Zor 10 lu GYGK Deneme Seti http letitbit.net download 97002.9551a3b2b4cf45ba431d8bd9ce83 ihtiyac_ZopZorDeneme_GYGK_2011.rar.html 2012 htiya Zop Zor 10 lu GYGK Deneme Seti http www ...
23 Nis 2012, 23:22
31 May 2012, 20:14
Bakiyeniz Yetersiz Mi? Anketlere Katılın ePara Kazanın.
Bakiyeniz Yetersiz Mi? Anketlere Katılın ePara Kazanın.
Sevgili yelerimiz, bildi iniz gibi sitemiz tamamen cretsiz bir sitedir. Ancak, k sa bir s re nce, siteye katk da bulunan yeleri d llendirmek katk da bulunmayanlar s n rland rmak amac yla sanal ...
07 Nis 2014, 23:46
Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları
Vatandaşlık Temel Hukuk Kavramları
A a dakilerden hangisi laiklik ilkesinin gereklerinden biridir A Dini t ren ve ayinlerin asak olmas b Mutlak bir ibadet zg rl n n olmas c Vatanda lar n istedi i dini ve mezhebi se mesi d Vatand ...
23 Mar 2010, 02:32
05 Kas 2013, 17:48
Hayırlı Bayramlar
Hayırlı Bayramlar
-- ahck2-- Mutlu ve huzurlu bir bayram ge irmenizi dileriz. ...
06 Ağu 2013, 23:52
Yardımcı Olun
Yardımcı Olun
Arkada lar kpss orta retim d z lise mezunu nas l al sam iyiy puan alabilirim bide hangi belgeler m n el mde olmas laz m yerle mem i in ... ...
15 Haz 2012, 22:42
29 Kas 2012, 16:17
Hakaret
Hakaret
Bana bir yenin hakaret mesajlar geliyor s rekli onu nas l engellerim ...
31 Tem 2012, 06:20
01 Ağu 2012, 22:31
Www.kutmankaplan.net
Www.kutmankaplan.net
Mekanik Tesisat hakk nda hesaplamalar ve detayl bilgi payla m i in tavsiye edece im bir site.... www.kutmankaplan.net. ...
28 Şub 2019, 16:58
ENGELLİ VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ VAR MI FORUMDA YADA TANIDIĞI LİSE MEZUNU VETERİNER
ENGELLİ VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ VAR MI FORUMDA YADA TANIDIĞI LİSE MEZUNU VETERİNER
ENGELL VETER NER SA LIK TEKN SYEN VAR MI FORUMDA YADA TANIDI I L SE MEZUNU VETER NER. ...
03 Oca 2018, 01:06
E-KPSS
E-KPSS
ARKADA LAR DE EN SINAV S STEM B Z M YGS 100 PUANLIK BARAJI N GE ERL M YOKSA D ZENLEME YAPILACAK MI L TFEN B L YORSANIZ YAZINIZ... ...
28 Eyl 2017, 09:57
Kitap ihtiyacı
Kitap ihtiyacı
Konu serbest olunca bende maruzat m yazay m dedim. arkada lar aran zda kazananlar n z varsa tebrik eder ya am n z muvavvakiyetler dilerim. Sizden ricam kitaplar n z kargo kar l g nderebilir misiniz ...
27 Ağu 2017, 13:42
YDS
YDS
Merhaba, YDS al mak i in kaynak, bilgi nerilerinizi bekliyorum, kar l kl al ma plan yap p birlikte de al abiliriz. ...
22 Tem 2017, 12:54