Tartışmalı Sorular
Başlık: İlk Mesaj Son Mesaj
Matematik...
Matematik...
S1- 10 ki i 20 g n yetecek kadar yiyecekle kampa gidiyor. 5 G n sonra 4 ki i kamptan ayr l yor. Kalanlar yiyecek bitti inde kamptan ayr ld klar na g re toplam ka g n kamp yapm lard r A 20 B 25 C ...
03 May 2010, 21:59
24 Şub 2020, 17:01
Kara Mühendishanesi? ?
Kara Mühendishanesi? ?
Arkada lar kara m hendishanesi hangi padi ah d neminde kuruldu Dersanemdeki tarih hocam 1. Alb lhamit dedi al ma b l m nde ayn soru kar ma kt orada cevap 3. Selim internetten ara t rd m 1. Mahmut ...
14 May 2010, 08:39
22 Eki 2019, 19:51
TBMM ye karşı başlatılan ayaklanmaların nedenleri
TBMM ye karşı başlatılan ayaklanmaların nedenleri
TBMM ye kar ba lat lan ayaklanmalar n nedenlerinden biri de ildir A Se im al malar n n ba lamas . D Osmanl devletinin zay fl ndan yararlanarak baz ailelerin otoriteyi ellerine ge irmesi. Ben ...
22 Oca 2018, 15:16
15 Nis 2018, 14:53
italyanın kurtuluş şavaşı sırasında anadoludan çekilme çelişkileri
italyanın kurtuluş şavaşı sırasında anadoludan çekilme çelişkileri
arkada lar o u kaynakta italyan n sakarya sav. sonras ekildi i yaz yor ancak baz soru bankalar nda ve baz kpss videolar nda ll.in n sonras ekildi i y n nde bilgilerle kar la yorum.varm net bi ...
30 May 2009, 22:44
19 Ara 2015, 19:31
Milli Güvenlik Kurulu Sorusu -- Cevap A Değilmi
Milli Güvenlik Kurulu Sorusu -- Cevap A Değilmi
Milli G venlik Kurulu hangi tarihte Anayasal bir kurum haline gelmi tir A 1961 B 1971 C 1973 D 1980 E 1982 http www.anayasa2011.com p 4524 adresinden bakt m 1961 de de anayasalm , al ma ...
13 Ara 2011, 14:16
11 Eki 2016, 11:52
Tarih ile ilgili sorular yardımcı olabilir misiniz acaba?
Tarih ile ilgili sorular yardımcı olabilir misiniz acaba?
Arkada lar merhaba, A a da cevab hakk nda zorland m karars zl kta kald m 6 tane soru yer almakta. Verdi im cevaplar n st n boyad m do ru veya yanl olma durumunda bana bilgi verebilir misiniz rica ...
02 Oca 2015, 17:49
Tarih Sorusu..
Tarih Sorusu..
Osmanl ordusundaki eyalet askerleri ile ilgili olarak, -- ahck2-- I. Devletten ayda bir maa almalar -- ahck1-- II. T rk ve m sl manlardan se ilmeleri -- ahck1-- III. Atl asker olmalar -- a ...
22 Eyl 2013, 18:29
06 Ağu 2014, 14:28
Meclis Soruşturması
Meclis Soruşturması
Meclis Soru turmas Sadece Ba bakan Ve Bakanlara Kar M A l l r ...
26 Tem 2012, 19:45
25 May 2014, 23:45
Mora İsyanı Milleyetçi Bir İsyan Mı ?
Mora İsyanı Milleyetçi Bir İsyan Mı ?
mora isyan milliyet i bir isayn m arkada lar ...
23 Ara 2013, 16:36
25 May 2014, 23:36
Beşik Ulemalığı Soru
Beşik Ulemalığı Soru
Osmanl devletinde be ik ulemal 17. Yy. Da yayg nla maya ba lad . Bu durumun osmanl devletinde ortaya kard sorun hangisi A. Osmanl paras n n de er kaybetmesi b. Adalet sisteminin bozulmas ...
24 Haz 2010, 16:20
25 May 2014, 23:31
Tarih Sorusu
Tarih Sorusu
1. lke y netimini elinde bulunduran tek organ olma 2. Laik d zene ge meyi ama lama 3. Ayaklanmalar bast rma Yukar dakileri zelliklerden hangileri ilk TBMM nin Milli M cadele nin sonuna kadar d z ...
13 Oca 2013, 00:20
18 May 2014, 00:21
KPSS YE İŞTE BÖYLE ÇALIŞILIR......
KPSS YE İŞTE BÖYLE ÇALIŞILIR......
1.AZ M,HIRS ve DEALLER N Z te s nav kazanman z sa layacak en nemli madde budur.S radan bir sekilde g n birlik kpss ye al arak s nav kazanman z zor, nk biz di er adaylar gibi de iliz kimileri ...
28 Oca 2010, 22:46
09 May 2014, 16:48
Tarih Sorusu
Tarih Sorusu
I.Anadoluhisar II.Rumelihisar III.K z Kulesi Yukar dakilerden hangileri,II.Mehmet zaman nda, stanbul ufethetmek amac yla yap lm t r A I B II C III D I-II E II-III ...
24 Haz 2012, 12:00
22 Nis 2014, 23:27
Güncel 1
Güncel 1
T rkiyenin ilk kad n valisi olan Lale Aytaman n ard ndan a ustos 2011 de yalova valili i g revine getirilen t rkiyenin ikinci kad n valisi kimdir Fatma ahin eseng l civelek meral u ar g ldal mumcu ...
28 May 2012, 20:11
30 Mar 2014, 15:37
Misak I Milli
Misak I Milli
Misak- Milli kararlar n n ilan edilmesinin I. Az nl k haklar n n s n rlar n n izilmesinde II. Bat trakya n n durumunun kesinle mesinde III. Vatan s n rlar n n belirlenmeisnde geli melerinden hang ...
29 Haz 2010, 01:26
26 Mar 2014, 13:08
Osmanlıda Atama Yetkisi
Osmanlıda Atama Yetkisi
Osmanl padi ahlar , -- ahck1-- I. Men ur -- ahck1-- II. Berat -- ahck1-- III. Fetva -- ahck2-- Hangileri ile atama yetkisini kullanm t r -- Ahck2-- -- ahck2-- a I. B II. C III. ...
04 Şub 2014, 23:16
11 Mar 2014, 23:32
Bir Sorum Hakkında.
Bir Sorum Hakkında.
Merhabalar De erli Arkada lar... -- ahck2-- 40 raporumu bu sene ald m. n allah 27 04 2013 ekpss s nav na girece im de hangi alanda girece imi bilmiyorum. n lisans mezunuyum. Ve zr m de sol kolu ...
20 Ara 2013, 19:07
09 Oca 2014, 23:16
İlkeler
İlkeler
Mustafa Kemal in Sivas Kongresi nde s yledi i -- ahck1-- Ya istiklal ya l m s z n n ncelikle -- ahck1-- a a daki ilkelerden hangisi ile ilgili oldu u -- ahck1-- s ylenebilir -- Ahck2-- -- ahck2-- ...
09 Oca 2014, 02:14
09 Oca 2014, 03:35
Kurtılus Savaşı Süreci Gelişmelerinden
Kurtılus Savaşı Süreci Gelişmelerinden
Mudanya Ate kes Antla mas n n stanbul ve Bo azlar, TBMM H k meti nin idaresine b rak lacakt r. H km , Osmanl devletinin ne olaca n g stermektedir A TBMM H k meti ne ba ml kalaca n B K ...
19 Mar 2012, 01:17
08 Ara 2013, 05:21
Tarih Sorusu
Tarih Sorusu
1 eyh sait isyan 2 menemen olay olaylar n n 1 laiklik 2 cumhuriyet ilik 3 milliyet ilik ilkelerinden hangilerinin geli mesine engel olddu u s ylenebilir A yaln z 1 B yaln z2 C yaln z3 D 1 ...
29 Oca 2012, 02:41
03 Ara 2013, 18:13
Türkce Soru
Türkce Soru
I. Sen beni hi anlamad n ki... II. Tablo dedi in b yle olur. III. Bu s zleri sana s ylemedi imi farz et. IV. Bir hediye almay o kadar isterdim ki... Bu c mlelerde a a daki duygulardan hangisinin ...
13 Haz 2012, 13:55
07 Eki 2013, 20:54
İzmirde Eniyi Kpss Dgs Açıköğretim Kursları
İzmirde Eniyi Kpss Dgs Açıköğretim Kursları
K RFEZ AKADEM ZM R 8217 DE KPSS RETMEN, KPSS ALAN, KPSS MEMURLUK, A IK RET M, DGS, ALES, DS KURSLARI ALANINDA 6 YILDIR ZM R 8217 DE H ZMET VERMEKTED R. ZM R 8217 N EN DENEY ML VE TECR BEL KADR ...
25 Ara 2010, 11:58
19 Tem 2013, 15:57
2010 TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVLARI
2010 TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVLARI
ARLADA LAR T RK YE DEMELER OLUYOR HATTA YAKIN B R ZAMANDA Y NE B YLE B R DENEME OLACAK........ HABER OLANLAR BURADA PAYLA AB L RLER M ...
11 Oca 2010, 01:16
19 Tem 2013, 15:57
Coğrafya Sorusu
Coğrafya Sorusu
A a daki sanayi kurulu lar n n hangisinin retimde baz y llar azalmalar g r l r A cam retimi B Ka t retimi C bak r retimi D eker retimi E Demir retimi not d kk i aretl ...
10 Mar 2013, 19:12
24 Nis 2013, 16:51
Siteyi Kullanan Arkadaşların Dikkatine.
Siteyi Kullanan Arkadaşların Dikkatine.
BenBirCevizAgaciyim tak l yorum kendi halimde buralarda. Ne bir kimsenin tavu una k t dedim Nede birine sap kl k yapt m busse , rukiyye , ebbru vss. Gibi akma kullan c adlar ile siteye giren ki i ...
26 Mar 2012, 15:00
22 Nis 2013, 16:54
Dişli Çark
Dişli Çark
2 di li ark n birinde 6 di di erinde 15 di vard r. 2 di li birlikte bir s re d nd r ld nde biri di erinden 12 kez fazla d n yor. Buna g re bu s rede k k di li ka tur d ner imdiden te ekk rler. ...
25 Şub 2013, 19:40
26 Şub 2013, 01:38
Soru
Soru
Bir gruptaki erkeklerin 3 5k zlar n say s n n 32 sine e ittir. Bu grupta en az ka ki i vard r a 15 b 18 c 23 d 32 e 35 ...
10 Kas 2010, 22:31
21 Ağu 2012, 19:46
Tarih 17Yy.
Tarih 17Yy.
eyh lislam, yeni eriler, m derrisler, vakan vis hangilerinin 17yyda Osmanl y netiminde etkinli i artm t r A 1 B 2 C 4 D 2, 4 E 3, 4 ...
29 May 2012, 18:34
16 Ağu 2012, 14:57
Coğrafya Sorularım
Coğrafya Sorularım
1.... .T rkiye nin g n ndan daha fazla yararlanma ve enerji tasarrufunda bulunma amac yla ger ekle tirdi i ilerli saat uygulamas nda a a daki ehirlerden hangisinin yerel saati ile ulusal saat aras n ...
06 Ağu 2012, 12:42
11 Ağu 2012, 13:52
Ahh Ahh Nerde O Eski Ramazanlar...
Ahh Ahh Nerde O Eski Ramazanlar...
Her ramazanda s yelenen bir laft r mutlaka s ylenir ...
22 Tem 2012, 16:35
24 Tem 2012, 23:02
2012 Kpss Lisans Soru Kitapçıkları Ve Cevap Anahtarları
2012 Kpss Lisans Soru Kitapçıkları Ve Cevap Anahtarları
BASIN A IKLAMASI 11 Temmuz 2012 2012 Kamu Personel Se me S nav KPSS Lisans S nav n Uygulanmas , Soru Kitap klar ile Cevap Anahtarlar n n Yay mlanmas 2012-KPSS Lisans, 7-8 Temmuz 2012 tarihlerinde ...
12 Tem 2012, 00:57
13 Tem 2012, 18:30
Ösym Cevap Anahtarını Yayınladı
Ösym Cevap Anahtarını Yayınladı
T rk e 30. sorunun cevab neden B de il C. 1921 anayasas ndaki ilk de i iklik neden stiklal Mar de il Cumhuriyetin ilan . ngiltere ile yak nla mam za a a dakilerden hangisinin etkisi olmam t r sorus ...
11 Tem 2012, 23:20
Bu Sorunun Cevabını Bilen Var Mı ? ? ?
Bu Sorunun Cevabını Bilen Var Mı ? ? ?
Bor lunun sorumlulu u ile ilgili a a daki ifadelerden hangisi yanl t r A Bor lunun borca ayk r davran halinde zg rl n n k s tlanmas m mk n de ildir. B Bor lunun sorumlulu u mal varl so ...
10 Tem 2012, 14:47
Hatırladığınız Sorular
Hatırladığınız Sorular
Arkada lar hat rlad m z sorular payla al m. T rk ede bir soru vard bir adam say s fat diyordu o belgisiz s fat oldu u i in do ru k olacakt . Matematikte 5 ki iden olu an ya ortalamalar n n 3 ...
07 Tem 2012, 19:23
09 Tem 2012, 13:23
Dtö
Dtö
Dt d nya ticaret rg t 2011 de t rkiye ithalat ihracat s ralamas nda kac nc Bu konu hakk nda b lg s olan var m 2008 B yle b r soru gelmi ...
06 Tem 2012, 14:52
Ark. Lar Sınav Hakkında Son Bı Tüyo Verıcek Yok Mu. . Ne Yapmalı Ne Yapmamalıyız. .
Ark. Lar Sınav Hakkında Son Bı Tüyo Verıcek Yok Mu. . Ne Yapmalı Ne Yapmamalıyız. .
Varsa oner ler n z bekl yorum. . ...
06 Tem 2012, 01:42
06 Tem 2012, 13:32
Mat Soru Acıklama Bekleyen
Mat Soru Acıklama Bekleyen
Necp bir i i 18 saatde. Fatih ayn i i 20 saatde yapabilmekdedir... Necip cal ma h z n y zde 20 art r r. Fat h cal ma h z n 1 b l 3 oran nda azalt rsa ikisi birlikte ayn i i ka saatde yaparlar... ...
30 Haz 2012, 23:49
05 Tem 2012, 23:48
Matematikk
Matematikk
Art arda yap lan iki zamdan sonra bir mal n fiyat 96 art yor. Yap lan iki zam, y zde oran bak m ndan birbirine e it oldu una g re , ilk zam oran y zde ka t r A 40 B 48 C 54 D 60 E 65 ...
21 Oca 2012, 01:04
30 Haz 2012, 21:52
Alakasız Bir Soru : )
Alakasız Bir Soru : )
Arkada lar selam, ba l ktada belirtti im gibi alakas z olacak sorum ama kafama tak ld . S nava girerken sakal t ra filan olmak gerekiyo mu D Kirli sakaldan ziyade biraz daha uzun benim sakallar, ...
30 Haz 2012, 01:13
30 Haz 2012, 03:18
Tarih. .
Tarih. .
1. Yeni T rk Harflerinin kabul 2. Soyad Kanununun kabul 3. Miladi Takvimin kabul Yukar daki yeniliklerden hangileri Tolumsal ya amdaki kar kl klar giderme amac na y neliktir ...
27 Haz 2012, 14:49
28 Haz 2012, 12:12
Türkçe
Türkçe
Yar madan n i kesimlerine kadar uzanan f nd k bah elerine ok zen g steriliyor. Bah elere uzaktan bak ld nda buras ye il bir deniz gibi parl yor. Bu par ada alt izili s zc klerden hang ...
26 Haz 2012, 18:39
27 Haz 2012, 09:44
Tarih Sorusu 2
Tarih Sorusu 2
Osmanl Devleti nde ruhsal bozukluklar n tedavi edilmesi amac yla II.Bayezit K lliyesi nde bulunan ifahane a a daki kentlerin hangisindedir A Kayseri B Ni de C Konya D Edirne E Trabzon ...
24 Haz 2012, 12:27
26 Haz 2012, 13:43
Tarih Sorusu 3
Tarih Sorusu 3
Osmanl Devleti nde eyh lislam atama ve onu g revden alma yetkisi a a dakilerden hangisine aittir A Padi ah B Rumeli Kazaskeri C Ni anc D Reis lk ttap E Sadrazam ...
24 Haz 2012, 12:32
26 Haz 2012, 13:42
Tarih Sorusu 4
Tarih Sorusu 4
Osmanl padi ahlar ka nc y zy la kadar divana ba kanl k etmi tir A XV. B XVII. XVIII. D XIX. E XX. ...
24 Haz 2012, 13:00
26 Haz 2012, 13:41
2 Üniv Bitirdim
2 Üniv Bitirdim
Ben 2 niversite bitirdim ikiside 2 y ll k. 2010 Da nlisan olarak s nava girdim bu y l 2 ci niversiteyi bitirdim kpss ba vurusunda bulunucam grenim bilgilerime yeni bitirdigim niversitenin grenim ...
24 Haz 2012, 12:11
Gene Tarih : /
Gene Tarih : /
A a dakilerden hangisi tanzimat d nemi geli melerinden biri de ildir A Mecelle nin haz rlanmas B Terc man- ahval n yay nlanmas C Muharrem kararnamesinin yay nlanmas D k z r tiyelerinin a lmas ...
18 Oca 2012, 01:25
23 Haz 2012, 15:45
Vatandaşlık Sorusu
Vatandaşlık Sorusu
1982 Anayasas nda a a dakilerin hangileri ki inin temel hak ve devleri negatif stat l aras nda say lmam tr 1 Konut dokunulmazl 2 e itim ve retim hakk 3 m lkiyet hakk a yaln z1 b yaln z 2 ...
21 Şub 2012, 20:40
21 Haz 2012, 20:26
Seçimler. .
Seçimler. .
Merhaba arkada lar se im zamanlar nda adalet ve ula t rma bakanlar g revlerinden ekiliyor bir tane daha vard ama onu hat rlam yorum uan bu 3 bakan neden g revinden k yor, anlat r m s n z ...
21 Haz 2012, 16:31
21 Haz 2012, 17:51
Sanayi İnkilabı
Sanayi İnkilabı
A a dakilerden hangisi Sanayi nk l b i in s ylenemez a lk kez ngiltere de ba lam t r b Hammadde ve pazar ihtiyac artm t r c Avrupa da htil l Sava lar ba lam t r d Devletler aras rekabet ar ...
27 May 2012, 23:46
20 Haz 2012, 22:15
Anayasa
Anayasa
1982 Anayasas na g re hangisi devlet organlar ndan de ildir Devlet planlama te kilat cumhurba kan yasama organ yarg organ bakanlar kurulu ...
31 May 2012, 21:10
20 Haz 2012, 21:43