TARİH SORU. .
fatihkiv
DİKKAT: Bu konu 8 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
2. Mahmut döneminde aşağıdakilerden hangisinde ıslahat hareketlerine girişilmemiştir ?

A) Divan-ı Hümayun
B ) Tımar sistemi
C) Yeniçeri Ocağı
D) Ayanlar
E) Medreseler
 07 Haziran 2012, 23:14 
comodo
D) Ayanlar
 07 Haziran 2012, 23:24 
fatihkiv
Degılmıs . Bende ayan demıstım
 07 Haziran 2012, 23:26 
comodo
Doğrusu nedir acaba
 07 Haziran 2012, 23:29 
volkan0017
Ayan olmalı
 07 Haziran 2012, 23:30 
fatihkiv
Medreseler dogru yanıt.

Ama neden acaba ? Ayan dıye dusunuyodum ben de. .
 07 Haziran 2012, 23:31 
volkan0017
Ayanları tanıdı yetkisi genişledi. . Ama eğitimde de gelişmeler oldu medreselerle ilgili bir şey olmamış heralde öyle kabul etcez
 08 Haziran 2012, 00:12 
fatihkiv
Dogru soyluyosun ıslahat deyınce yetkı arttırımı olmaz dıye dusunmustum. Medrese olmalı oleyse. . Tskler. .
Bı sorum daha olucak onu da acıklarsanız sevınırım.
 08 Haziran 2012, 00:15 
volkan0017
Sor kardeş biliyorsak cevap veririz bilmiyorsak da öğreniriz: )
 08 Haziran 2012, 00:31 
gencbakis
Doğru yanıt medreseler. Genel olarak II. Mahmut zamanında yapılan ıslahatları sıralayacak olursak;
İdari Alanda Yapılan Islahatlar
· Divan Teşkilatı kaldırılmış, yerine nazırlıklar kurulmuştur.
· Tımar sistemi kaldırılmıştır.
· Devlet memurlarına maaş bağlanmıştır.
· Memurlara fes, ceket ve pantolon giyme mecburiyeti getirilmiştir.
· Memurlar, dahiliye ve hariciye diye ikiye ayrılmıştır
· Memurların yargılanması için Dar-ı Şura-yı Bab-ı Ali adında bir mahkeme kurulmuştur.
· Müsadere sistemi kaldırılmış, mülkiyet hakkı tanınmıştır.
· Osmanlı ' da ilk kez posta teşkilatı kurulmuştur.
· Askeri işleri düzenlemek amacıyla Askeri Şura oluşturulmuştur.
· İlk kez askeri amaçlı nüfus sayımı yapılmıştır.
· Taşra Teşkilatı eyalet, liva ve kazalar olarak düzenlenmiştir. İller, merkeze bağlanmıştır.
· Mahalle ve köylere muhtarlar atanmış, ayanların etkisi kırılmaya çalışılmıştır.
Askeri Alanda Yapılan Islahatlar
· Alemdar Mustafa Paşa, Nizam-ı Cedid Ocağı’nın yerine Sekban-ı Cedid Ocağı’nı kurmuştur.
· II. Mahmut, Sekban-ı Cedid Ocağı’nı kaldırmış, yerine Avrupa tarzında Eşkinci Ocağı’nı kurmuştur.
· II. Mahmut, halkın desteği ile Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmıştır (1826) . Bu olaya Vaka-i Hayriye denir. Böylece:
Islahatların önündeki en büyük engel kalkmıştır.
Halkta yeniçerilere karşı düşmanlık başlamıştır.
Yeniçeri mezarları tahrip edilmiştir.
Mehter yasaklanmıştır.
Padişah yönetime egemen olmuştur.
Yeniçeri Ocağı’nın yerine Avrupa tarzında Asakir-i Mansure-i Muhammediyye adı ile yeni bir ordu oluşturmuştur.
Ekonomi Alanında Yapılan Islahatlar
· Özel sektör teşvik edilmiştir.
· Yerli malı kullanılması teşvik edilmiştir.
· Müslüman tüccarlara gümrük kolaylığı sağlanmıştır.
· Balta Limanı antlaşması ile İngiltere ve Fransa’ya büyük ekonomik tavizler verilmiştir.

Eğitim - Kültür Alanında Yapılan Islahatlar
· İlköğretim zorunlu hale getirilmiştir.
· Avrupa tarzında eğitim verecek okullar açılmıştır (Mekteb-i Tıbbiye, Mekteb-i Adliye vb. ) .
· Avrupa’ya ilk kez öğrenciler gönderilmiştir.
· Takvim-i Vakayi adlı ilk resmi gazete çıkarılmıştır.
· Avrupa tarzı müzikler serbest bırakılmıştır.
· İlk kez karantina sistemi uygulanmıştır.
· Padişah, resmini devlet dairelerine astırmıştır.
· II. Mahmut yurdu tanımak için yurt gezilerine çıkmıştır.
 13 Haziran 2012, 12:35 
Tolgard
Islahat demek var olan birşeyi düzenlemek demektir. Eskiden ayan diye birşey yoktu 2. Mahmut taşradaki zenginleri nüfuslu kişileri kendine bağlamak için bi işe kalkıştı ve o kişilerede ayan dendi.
 20 Haziran 2012, 21:25 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: