TARİH 35
comodo
DİKKAT: Bu konu 8 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Sivas Kongresi ' nde alınan ulusal bağımsızlık kararları son Osmanlı Mebusan Meclisinde onaylanmıştır.
Bu durumu,
I. Amasya Protokolü ' nün imzalanması,
II. Misak-ı Milli kararlarının kabul edilmesi,
III. Felah-ı Vatan Grubunun oluşturulması
gelişmelernden hangileri kanıtlar niteliktedir?
A) I
B) II
C) III
D) I-II
E) II-III
 11 Haziran 2012, 17:04 
cilek_2304
B
 11 Haziran 2012, 17:15 
volkan0017
B
 11 Haziran 2012, 17:24 
_oslem_
E? ?
 11 Haziran 2012, 19:58 
comodo
Doğru cevap B şıkkı
 11 Haziran 2012, 22:00 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: