COĞRAFYA TEST
Ayisigii
DİKKAT: Bu konu 8 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Türkiye Coğrafyası Yaprak Testi - I

1-Aşağıdaki kentlerimizden hangisinin nüfuslanması diğerlerinden daha farklı bir nedene dayanır ?
BOŞ
A-) İskenderun
B-) Kırıkkale
C-) Ereğli
D-) Karabük
E-) Ayvalık
2-Aşağıdaki ürünlerden hangisi sulamayla Türkiye’nin bütün bölgelerinde yetiştirilebilir ?
BOŞ
A-) Turunçgil
B-) Çay
C-) Muz
D-) Buğday
E-) Şeker Pancarı
3-Türkiye’de en çok bulunan ve dışarıya en çok satılan madendir. Paslanmaz çelik üretiminde kullanılır. Yukarıda sözü edilen maden aşağıdakilerden hangisidir ?
BOŞ
A-) Demir
B-) Boksit
C-) Bakır
D-) Alüminyum
E-) Bakır
4-Türkiye’de değişik mevsim özelliklerinin aynı zamanda görülebilmesini sağlayan başlıca etken nedir ?
BOŞ
A-) Yer şekillerinin değişikliği
B-) Ilıman iklim kuşağında yer alması
C-) Denizlerle çevrili olması
D-) Bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi
E-) Yükselti
5-Aşağıdaki akarsularımızdan hangisi üzerinde, kısa mesafede de olsa taşımacılık yapılmaktadır ?
BOŞ
A-) Sakarya
B-) Yeşilırmak
C-) Bartın Çayı
D-) Seyhan
E-) Gediz
6-Aşağıda verilen maden ve çıkarıldığı yer eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir
BOŞ
A-) Demir › Divriği
B-) Bakır › Küre
C-) Krom › Güleman
D-) Boksit › Edirne
E-) Fosfat › Mardin
7- Aşağıdaki illerin hepsinde mera hayvancılığı yapılsa, hangisinde süt verimi yıllara Göre daha az dalgalanmaya geçer ?
BOŞ
A-) Konya
B-) Kayseri
C-) Trabzon
D-) Elazığ
E-) Malatya
8-Aşağıda verilen kentlerden hangileri birbirlerine demir yolu ile ulaşamazlar
BOŞ
A-) Konya › Eskişehir
B-) Ankara › İstanbul
C-) İzmit › Kütahya
D-) Samsun › Trabzon
E-) Adapazarı › Sivas
9-Nüfus yoğunluğunun yüz ölçümüyle doğru orantılı olmadığını iddia eden bir araştırmacı, bu tezini güçlendirmek için aşağıdaki bölgelerden hangisini örnek olarak gösterebilir ?
BOŞ
A-) Karadeniz
B-) Ege
C-) Akdeniz
D-) İç Anadolu
E-) Doğu Anadolu
10-Ege bölgesi ürettiği ürünlerden hangisinde dünyada ilk sırada yer almıştır.
BOŞ
A-) Tütün
B-) İncir
C-) Üzüm
D-) Haşhaş
E-) Zeytin
11-Aşağıdaki platolardan hangi ikisi aynı coğrafi bölgede yer almaktadır ?
BOŞ
A-) Kars › Yazılıkaya
B-) Şanlıurfa › Ardahan
C-) Obruk ›Bozok
D-) Cihanbeyli › Teke
E-) Taşeli › Haymana
12-Türkiye’de üretilen ve ithal edilen petrolü işlemek amacıyla bazı kentlerde petrol arıtma tesisleri (rafineri) kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu kentlerden biri değildir ?
BOŞ
A-) Mersin
B-) İzmir
C-) Kırıkkale
D-) İzmit
E-) Siirt
13-Türkiye’de endüstri kuruluşlarının yerinin belirlenmesinde en çok aşağıdakilerden hangisi etkilidir ?
BOŞ
A-) Ham maddeye yakınlık
B-) İş gücüne yakınlık
C-) Ulaşım koşulları
D-) Pazarlama olanakları
E-) Denize yakınlık
14-Aşağıdaki endüstri kuruluşlarının Türkiye’deki coğrafi dağılışı göz önüne alındığında fabrikaların yeri belirlenirken ham maddeye yakınlık hangisinde öncelikle etkili olmuştur ?
BOŞ
A-) Demir › Çelik
B-) Şeker
C-) Deri
D-) Otomotiv
E-) Petro – Kimya
15-Türkiye’de bazı tarım ürünleri devlet denetimi altında üretilir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir ?
BOŞ
A-) Tütün
B-) Çay
C-) Kenevir
D-) Pamuk
E-) Haşhsş
16-Türkiye’de taş evler en çok hangi bölgemizde görülür ?
BOŞ
A-) İç Anadolu
B-) Karadeniz
C-) Akdeniz
D-) G. D. Anadolu
E-) Ege
17-Aşağıdaki kaynaklardan hangisinin Türkiye enerji tüketimindeki payı diğerlerinden daha azdır ?
BOŞ
A-) Linyit
B-) Petrol
C-) Su
D-) Jeotermal Enerji
E-) Doğalgaz
18-Göç veren illerde genellikle kadın nüfusu erkek nüfusundan fazladır. Aşağıdaki kentlerden hangisinde kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olması beklenir?
BOŞ
A-) İzmir
B-) İzmit
C-) Ankara
D-) Sakarya
E-) Kastamonu
19-Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde hidroelektrik potansiyeli daha fazladır?
BOŞ
A-) İç Anadolu
B-) Güneydoğu Anadolu
C-) Marmara Bölgesi
D-) Akdeniz Bölgesi
E-) Doğu Anadolu Bölgesi
20-Aşağıdaki volkanik dağlarımızdan hangisi İç Anadolu Bölgesinde değildir?
BOŞ
A-) Hasan Dağı
B-) Erciyes Dağı
C-) Melendiz Dağı
D-) Tendürek Dağı
E-) Karadağ
Geri


Arkadaşlar sorular güzel ancak cevpları yok birlikte cözelim istedim ... .
 10 Temmuz 2012, 00:30 
EMNEONUR
E
 10 Temmuz 2012, 02:35 
elfi
1 E
2 D
 10 Temmuz 2012, 12:42 
elfi
3 A
4 B
 10 Temmuz 2012, 12:44 
elfi
5 C
6 D
 10 Temmuz 2012, 12:45 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: