2014 EKPSS İLE İLGİLİ ÖSYM DUYURUSU
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
DUYURU
(3 Mart 2014)

2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS): Başvurular“Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” uyarınca 27 Nisan 2014 tarihinde, uygulanacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) başvurular, 7 Mart 2014 tarihinde sona erecektir.

7 Şubat 2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik’in 4. Maddesinde “Kura: İlkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu engellilerin tercihlerine göre Devlet memuru kadrolarına yerleştirilmelerinde kullanılan yöntemi” hükmü, 6. Maddesinde “Kura; ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek engellilerin …” hükmü, 13. Maddesinde ise “İlkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde kura yöntemi kullanılır. ” Hükmü bulunmaktadır.

21 Şubat 2014 tarihinde yayımlanan duyuruda, kuraya; ilkokul/ortaokul/ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu/mezun olabilecek durumda olan engelli adayların başvurabileceği belirtilmiş, ilgili Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan 2014-EKPSS Kılavuzu da, 23 Şubat 2014 tarihinde ÖSYM’nin İnternet sayfasından yayımlanmıştır.

Mili Eğitim Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı görüşleri doğrultusunda;

“Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesine sahip olanlar, Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu) Eğitim Programı ile İş Okulu Eğitim Programı belgesine sahip olanlar, ortaöğretim düzeyinde 2014-EKPSS’ye başvurabileceklerdir. Adaylar başvuruda aşağıdaki okul bilgilerini kullanacaklardır:

Okul Kodu ve Adı : 920001 ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU)

Okul Tür Kodu ve Adı : 91013 ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU)

Alan Kodu ve Adı : 5048 ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU)

Okul Kodu ve Adı : 920002 ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) EĞİTİM PROGRAMI

Okul Tür Kodu ve Adı : 91021 ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU)EĞİTİM PROGRAMI

Alan Kodu ve Adı : 5054 ÖZEL EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ (OKULU) EĞİTİM PROGRAMI

Okul Kodu ve Adı : 920003 İŞ OKULU EĞİTİM PROGRAMI

Okul Tür Kodu ve Adı : 91038 İŞ OKULU EĞİTİM PROGRAMI

Alan Kodu ve Adı : 5069 İŞ OKULU EĞİTİM PROGRAMI

“Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi”ne sahip olanlar ise 2014-Kura’ya başvurabileceklerdir.

2014-EKPSS Kılavuzu bu doğrultuda yeniden düzenlenerek ekte adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Sınava ilişkin başvuru, başvuru koşulları, sınav, değerlendirme, yerleştirme ve kuraya başvuracaklar ile ilgili kurallar ve işlemler, 2014-EKPSS Kılavuzunda yer almaktadır. 2014-EKPSS ve kuraya başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Kılavuzu
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/EKPSS/2014EKPSSKILAVUZ332014.pdf
 04 Mart 2014, 01:53 
abmaxtekinn
Selam haber oldum ama ekpss ortaöğretim sınavı soruları eklecem lazımdır. Ekpss ortaöğretim olmuyor.
 26 Nisan 2014, 18:15 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: