KPSS'YE KAÇ YAŞINA KADAR GİRİLEBİLİR?
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
KPSS'ye hazırlanan ve yaşı diğer adaylara göre fazla olan birçok aday yaş sınırını sormaktadırlar. Acaba KPSS A Grubu, B Grubu ve Öğretmenlik atamalarında yaş sınırı var mı?KPSS’ye girişte herhangi bir yaş sınırı yoktur. Yani yaşı kaç olursa olsun insanlar KPSS ye girebilmektedir. Fakat kurumlar, KPSS sonrası girilen kurum sınavlarında ve bazı mesleklerin atama koşullarında kanunla yaş sınırı uygulamaktadır.

KPSS'de yaş sınırı konusu A Grubu kadrolarda ve Öğretmenlik kadrolarında geçerli olan bir durumdur. B Grubu kadrolarda yaş sınırı 2006 yılına kadar uygulanmış olup yapılan mevzuat düzenlemesiyle yaş sınırı uygulamadan kaldırılmıştır.

643 SAYILI KHK'NIN 9. MADDESİ

"Ek Madde 40- Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan ve bu Kanunun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolara atanmak amacıyla kurumlarınca yapılacak özel yarışma sınavlarına başvurularda üst yaş sınırı; özel mevzuatında yer alan yaş şartına ilişkin hükümlere bağlı kalınmaksızınsınavın yapıldığı tarihte otuzbeş yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanır.

Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da birinci fıkra hükmü uygulanır."

Geçici Madde 38- Bu Kanunun ek 40 ncı maddesi ile yapılan düzenleme; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce duyurusu yapılıp başvuru süresi bitmiş olan giriş sınavları hakkında uygulanmaz. Bu sınavlarda yaş şartına ilişkin olarak duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 12- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağodaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Giriş sınavının yapıldığı tarih tibariyle otuzbeş yaşını doldurmamış olmak"


Yukarıdaki paragraftanda anlaşılacağı üzere A Grubu kadrolarda yaş sınırı sınavın yapıldığı tarihte "35" yaşını doldurmamış olmak şeklinde uygulanıyor.

B Grubu olarak adlandırılan ve ÖSYM tarafından merkezi atama yöntemiyle yerleştirme yapılan kadrolarda ise yaş sınırı aranmamaktadır.

Öğretmenlik mesleği için ise üst yaş sınırı 40 yaştır. Ataması yapılacak öğretmenlerin 40 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf TEKİN, 40 yaş koşulunda düzenleme yapılabileceğini belirtti.

Kaynak: kpsscafe.com
 09 Nisan 2014, 20:51 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: