KİM A KADRO KİM B KADRO OLARAK ATANIR?
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte (A) ve (B) Grubu kadro ayrımına yer verilmiştir.A GRUBU KADRO – B GRUBU KADRO AYRIMI

(A) grubu kadrolar; mesleğe kamu personel seçme sınavının ardından kurumların kendi özel mevzuatları gereğince gerekli puanı almış adaylar arasında yapılan özel yarışma sınavı (yazılı ve sözlü) ile yardımcı (stajyer) olarak girilen ve yetiştirme döneminin ardından yapılan yeterlilik sınavında başarı gösterilmesi üzerine asıl unvana ataması yapılan kadrolardır
(Müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, kaymakam adaylığı vb)

(B) grubu olarak adlandırılan kadrolar ise, kamu personel seçme sınavının ardından ösym başkanlığınca merkezi sistemle ataması yapılan ve başka herhangi bir sınava girilmeksizin göreve başlanılan kadrolardır. (Memur, koruma ve güvenlik görevlisi, hemşire, mühendis, hizmetli vb.)

KPSS;

(A) Grubu kadrolara atanacaklar için kurumların kendi mevzuatına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecekleri belirlemek

(B) grubu kadrolara atanmaya esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak puanları sağlar.

 21 Mayıs 2014, 17:50 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: