NÖBET GÖREVİNE GELMEYENE CEZA VERİLEMEZ
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!


4688 sayılı Kanunun 18. maddesinin birinci fıkrası şu şekildedir:

"Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutulamaz ve görevlerine son verilemez."

Ancak yukarıdaki hükme rağmen, izin alınmamakta ve sendikaların eylem çağrısına uyarak fiilen grev uygulanabilmektedir.

Yıllardır bu konuda sorun yaşanmaktaydı. Sendikalar işe gitmeme eylemi düzenlemekte, memurlar da, kanun hükmüne rağmen eyleme katılmaktaydı. Kurumlar disiplin soruşturması açmakta ve 657/125. maddede yer alan disiplin cezalarını vermekteydi. Ancak bazı idare mahkemeleri ve sonrasında Danıştay verilen disiplin cezalarını iptal etmekteydi.

En çok sorun yaşanılan kurumlardan birisi de Milli Eğitim Bakanlığı idi. MEB, Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sorduğu bir soruya verdiği yanıtta, eski görüşlerini değiştirdi ve sendika çağrısına uyarak o gün işe gelmeyen memura disiplin cezası verilmemesi gerektiğini belirtmiş. MEB görüşünde, ayrıca yasal düzenleme yapılması gerektiğine de dikkat çekilmişti.

İŞTE O GÖRÜŞ


Fakat bu sefer Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikasının (Eğitim-İş) almış olduğu karar gereği sendika üyesi öğretmenler tarafından nöbet eylemi gerçekleştirilmiş, öğretmenlerin nöbet görevlerini yerine getirmemeleri nedeniyle ne tür işlem yapılması gerektiğine dair Milli Eğitim Bakanlığı "Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır." hükmü geregince işlme yapılması gerektiğine dair görüş bildirmiştir.

İŞTE O GÖRÜŞYine aynı süreç yaşanacak davalar açılacak ve kazanılacaktır. Çünkü sendika eylemine katılan memura ceza verilemez. Ayrıca nöbet görevi de yasal bir görev değildir.

Ahmet KANDEMİR

 23 Mayıs 2014, 06:51 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: