KPSS TARİH SORULARI İÇİN TAKTİKLER
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
2014 KPSS Tarihine çalışma taktikleri hem de örneklerle birlikteÇalışmaya İslamiyet Öncesi Türk Devletleri ile başlıyoruz. Bu konuyu çalışırken ilk olarak dikkat etmemiz gereken nokta Türkiye Cumhuriyeti ile kesişen ve ayrışan noktalar. Örneğin Toy Meclisleri danışma meclisleri olması özelliği taşıyor. Tıpkı ülkemizde bazı danışma organları olması gibi.Ülkenin hanedanın ortak malı sayılması yani veraset sistemi ülkenin bölünmesini ve yıkılmasına sebep oluyor. İşte burada arka planda ülkemizdeki yönetimin öneminin altı çiziliyor. Kut yetkisi Tanrı’nın ülke yöneticisine yetki vermesi. Kutsal’dan aklımızda tutuyoruz. Tanrı onu Kutsuyor bir anlamda çünkü. Halifeliğe benziyor bir anlamda. Bu sebeple önemli.

Hatun kağanın eşi. Kağan ülkede yokken ülkeyi yönetiyor , elçileri ağırlıyor. Burada kadının Türk toplumunda eskiden beri önemli olduğunun altı çiziliyor. Cenaze törenleri ile ilgili bu kadar çok kavram var. Bu Türklerde eskiden beri ahiret inancının önemli olduğunun altını çizilmesi. Sagu okunuyor yuğ töreni yapılıyor ve kişi cennete yani uçmağa gidiyor. Kanatlanıp cennete uçuyor diyebiliriz. Uçmağ , uçmaktan aklımıza gelebilir.

Daha sonra Türk İslam devletlerine geçiriyoruz. Unutma ! Her devletin her özelliğini ezberlemekten daha akıllıca olan onların kendilerine has özelliklerini ve Türk-İslam kültürü ile Anadolu’ya katkılarını öğrenmeliyiz. Karahanlıların burslu öğrenci uygulaması , açılan medreseler ile Türklerin eğitime eskiden beri önem verdiğinin altını çizmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında bıraktığı eserler hakkında bilgi sahibi olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bir ç ok Türk İslam devletinin ortak medeniyeti olduğu bilincine sahip olmalıyız.

Osmanlı’ya geçtiğimizde iyi bilmemiz gereken 2 şey var. Neden büyüdü, neden küçüldü ve yıkıldı ? Büyümesi için nasıl adımlar atıldı ? Küçülürken hangi tedbirler alındı ama faydalı olmadı. Öncelikle askeri tedbirler ardından daha geniş tedbirler ve en son hukuksal noktaya varacak tedbirler. Bu noktada bir anlamda Atatürk inkılaplarının altı çiziliyor ve neden her alanda gerçekleştiği bilgisi adaya anlatılıyor.

Osmanlı’nın gerilemesinde yeniçerilerinin ordunun yenilenmesine karşı çıkması ve belli sınıfların devlet içinde güç kazanarak millete ve devlete zarar vermesi hayati önemde. Detaylı olarak inceliyoruz. Çünkü bunlar her devlette benzeri gerçekleşebilecek sorunlar. Aday bu noktada bir anlamda halkçılık, inkılapçılık gibi ilkelerin önemini anlıyor.

Osmanlıcılık , İslamcılık , Turancılık , Batıcılık gibi fikir akımlarının Osmanlı’da neden tutunamadığın ıiyi inceliyoruz. Çünkü bu akımların tutunamaması bir anlamda Cumhuriyet’in bakış açısının sebeplerini açıklayan bir anahtar.

Ülkemizin kuruluşuna geçtiğimizde Atatürk’ün tek bir yönle değil bir çok ayrıntıyı düşünerek Cumhuriyete giden süreci başardığına dikkat etmeliyiz. Amasya Genelgesi , Erzurum Kongresi , Sivas Kongresi , Mebusan Meclisinin dağıtılması, TBMM’nin açılması. Bu dönemi çalışırken mümkünse yaşanmış olaylar ve insanları araştırarak neden sonuç ilişkisini zihnimizde daha iyi kurmalı, bilgi ezberleyerek hareket etmemeliyiz.

İnkılaplara geçtiğimizde ilk olarak hayati öneme sahip dönüşümlerin yapıldığını , bu dönemde hilafet gibi bölünmüş eğitim gibi büyük sorunların çözüldüğünü daha sonra yavaş yavaş her alanda bir dönüşümün yapıldığını görmeliyiz. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu çalışmalarında diğer inkılaplardan biraz daha fazla durmalıyız. Çünkü Sümerbank ve Etibank gibi bankaların isimlerindeki medeniyetler bile Türk Tarih Kurumu çalışmaları neticesinde Türklerin Sümerliler ve Etilerle akraba olabileceği düşüncesiyle veriliyor.

Bu dönemde yaşanan Bozkurt-Lotus , Bursa Olayı gibi olayları bir tablo yaparak hangi olay hangi devletle oldu ve nasıl bir neticeyle sonuçlandı diye bakmalıyız . Aynı şekilde sorunlar ve çözüm şekilleri , yollarını da ayrı bir tablo yaparak sürekli göz önünde bulundurmalıyız.

Atatürk Dönemi sonrasında yaşanan olaylarda ilk olarak uluslararası ilişkilerde attığımız adımlara dikkat etmeliyiz. Bunun dışında seçim sistemindeki değişim ve Demokrat parti döneminde yapılan uygulamalar da soru çıkma ihtimali yüksek noktalar.

 24 Mayıs 2014, 16:37 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: