KRAVAT EYLEMİNE CEZA VERİLMEZ
ADMiN

DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Özgür Eğitim Sen üyesi bir öğretmen, sendikasının çağrısına uyarak ceket ve kravat giymeden işe gitti. İdarenin verdiği uyarma cezasını mahkeme iptal etti.Özgür Eğitim Sen üyesi bir öğretmen, sendikanın karar aldığından bahisle 17, 24, 31/12/2012 ve 01/07/2013 tarihlerinde kravatsız ve ceketsiz olarak okula gitti. Durum tutanakla tespit edildi ve yapılan soruşturma sonunda, 657 sayılı Kanunun 125/a-g maddesi uyarınca uyarma cezası verildi. Cezanın iptali istemiyle açılan davada İzmir İdare Mahkemesi, Anayasa ve Uluslar arası Hukuka atıflar yaparak, üyenin söz konusu eylemi nedeniyle disiplin cezası alamayacağına karar verdi.

İŞTE MAHKEME KARARI 27 Mayıs 2014, 19:06 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: