İSTİFA EDEN ASKER, 375'TEKİ TAZMİNATI ALIR MI?
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Belirli bir süre çalıştıktan sonra istifa ederek askeri kurumdan ayrılan personel, 375 sayılı KHK'da yer alan tazminatı alabilir mi?SORU: ... 2014 tarihinde kendi isteğimle, astsubayken istifa etmek suretiyle TSK'dan ilişiğimi kestim. Emeklilere ödenen 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendine göre yapılan yolluk/harcirah ya da tazminat adlarıyla geçen ödemeden faydalanabilir miyim?

CEVAP:

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendinde şu hüküm yer almaktadır:

"(A) bendi kapsamına giren personel ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat ödenir"

Maddenin atıfta bulunduğu 1/A bendinde ise, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre çalışmakta olan personel bulunmaktadır.

Dolaysıyla düzenleme sadece memurları değil, askeri personeli, akademik personeli ve hakim/savcıları da kapsamaktadır.

BU DÜZENLEMEYE GÖRE EMEKLİLİK TAZMİNATI VERİLECEKLER

1- Memur, subay/astsubay, uzman erbaş, uzman jandarma, öğretim elemanı, hakim/savcı

2- KİT'teki sözleşmeli personel

3- Kamuda işçi olarak çalışanlar

4- Bu düzenlemeye ek olarak, maddeye 19.06.2010 tarihli ve 6000 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle eklenen, "kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay ve uzman erbaşlar ile" ibaresi de sözleşmeli askeri personeline ilişkindir.

Dolaysıyla, eğer kadrolu bir askeri personel iseniz emekli olmadığınız için emekli olanlara verilen tazminatı alamayacaksınız.

BU TAZMİNAT MİKTARI NE KADARDIR?

14 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin "Emekli olanlara ödenen tazminatı" başlıklı 9 uncu maddesinde; "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) fıkrasında yer alan (12.105) gösterge rakamı (13.558) olarak uygulanır." düzenlemesi yapılmıştır.

Söz konusu düzenlemeye göre emekli olan personele 2014 yılı için 1036,02 TL ödeme yapılacaktır.

Emekli Olan Personele Ödenen Brüt Tazminat1.043,94 TL
Damga Vergisi7,92 TL
Ödenecek Net Tutar1.036,02 TL


 31 Mayıs 2014, 11:02 
sovalye3
Admin mrb.arkadaşım 2008 uzm erbaşlıktan istifa etti ve 1036 TL için konu ile ilgili istifa ettiği kuruma dilekçe gönderdi.fakat kurum \"2010 dan sonra istifa edenlere ödenir,zaman aşımı\" diye cevap verdi.konu ile ilgili bilgi verirseniz seviniriz.saygılar...
 19 Kasım 2014, 00:44 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: