ENGELLİ KADROLARI 2015'DE TAMAMEN DOLACAK
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2014-2023 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi yayımlandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2014-2023 yıllarını kapsayan Ulusal İstihdamStratejisinin temel hedefleri ve ilkelerine göre, işsizlik oranı 2023 yılı itibarıyla yüzde 5 düzeylerine indirilecek.

Özel politika gerektiren grupların istihdamı

Türkiye'de kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler veengelliler başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması amacıyla da bir dizi çalışma yapılacak.

Bu politika ile kadınlar, engelliler, gençler ve uzun süreli işsizler başta olmak üzere özel politika gerektiren grupların, işgücüne ve istihdama katılımlarının önündeki engellerin kaldırılması amaçlanıyor.

Buna göre, kadınların işgücüne katılma oranı 2023 yılına kadar yüzde 41 düzeyine çıkarılacak. Kadınların 2012 yılı itibarıyla yüzde 54,2 düzeyinde gerçekleşen kayıt dışı çalışma oranı 2023 yılında yüzde 30'a düşürülecek. Genç işsizliği oranı, genel işsizlik oranına yaklaştırılacak. 2013 yılı itibarıyla kamu sektöründe 22 bin 302 olan engelli memur açık kontenjanının tamamı ile kamu ve özel sektörde 28 bin 864 olan engelli işçi açık kontenjanının tamamı 2015 yılına kadar doldurulacak. Uzun süreli işsizlerin oranı, 2012 yılında gerçekleşen yüzde 24,9 seviyesinden, 2023 yılına kadar yüzde 15'e indirilecek.

 02 Haziran 2014, 16:54 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: