ÖĞRETMENE ZAM, TEMMUZ'DA MAAŞLARA NE KADAR YANSIYACAK?
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
2. Dönem toplu sözleşme ile verilen eğitim öğretim tazminatı artılı yılın 2. yarısında öğretmen maaşlarını ne kadar arttıracak?14 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin" İkinci bölümünün "Eğitim Öğretim Tazminatı" başlıklı 17 nci maddesinde;

"17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin "A. Eğitim Öğretim Tazminatı" bölümünde yer alan "100", "95" ve "85" oranları; 15/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere "110,28", "105,28" ve "95,28" olarak, 15/7/2014 tarihinden geçerli olmak üzere "120,56", "115,56" ve "105,56" olarak uygulanır." düzenlemesi yapılmıştır.

Söz konusu düzenlemeye göre mevcut duruma göre 15/07/2014 tarihinden itibaren 10,28 oranında artış olacaktır.
15/01/2014 tarihi itibariyle15/07/2014 tarihi itibariyleFark
110,28120,5610,28
105,28115,5610,28
95,28105,5610,28


Artış yapılan 10,28 oranının öğretmenlerin maaşına yansıması;

5434 sayılı Kanuna tabi olanlar için;

5434 sayılı Kanuna tabi olanlar
Brüt Artış 10,28*0,076998*9500)75,20
Damga vergisi (0,00759)0,57
Net Artış74,63 TL


5510 sayılı Kanuna tabi olanlar için ise;
5510 sayılı Kanuna tabi olanlar
Brüt Artış 10,28*0,076998*9500)75,20
Damga vergisi (0,00759)0,57
Malullük, Yaşlılık, Ölüm Sigorta Primi kişi Payı(% 9)6,77
Genel Sağlık Sigorta Primi (% 5)3,76
Net Artış64,67 TL


Olacaktır. Ayrıca, artış oranının geçerlilik tarihi 15/07/2014 tarihi olduğu için herhangi bir katsayı farkı da olmayacaktır.

 05 Haziran 2014, 17:56 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: