KPSS ADAYLARI İÇİN A, B VE C GRUBU KADRO NE ANLAMA GELİR?
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Mesleklerle ilgili kadrolar A Grubu Kadrolar, bu meslekler dışında ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadroları B ve C Grubu Kadrolar olarak sınıflandırılmıştır. Bu yazıda kimlerin hangi kadroya neden dahil olduğunu açıklayacağızA Grubu Kadrolar için kamu kurum ve kuruluşları KPSS puanlarına göre adayları kendilerinin yapacağı giriş sınavına tabi tutabilmektedirler. B ve C Grubu Kadrolara ise yerleştirme, KPSS puanlarının kullanılması ve adayların kadrolara ilişkin tercihlerinin alınması suretiyle ÖSYM tarafından yapılmaktadır.

A Grubu Kadrolar

- Başbakanlık

- Bakanlıklar

- Bakanlıklara ait; müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşlar

- Bu kuruluşların ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle
girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin
kadro ve görevler

- İl özel idareleri

- Belediyelerin teftiş kurulları

KPSS-A kadrolarına genel olarak Sosyal bilimler, Hukuk, İktisat ve İşletme Fakültesi
mezunları başvurabilmektedir. Ancak düşük sayıda da olsa KPSS-A kadrolarına mühendislik
veya diğer dört yıllık bölüm mezunlarının da müfettiş, denetmen, kontrolör ve uzman yardımcısı olarak başvurabilmesine de imkan tanımaktadır.

B Grubu Kadrolar

KPSS-B grubu kadrolar ise yukarıda belirtilen KPSS-A dışında kalan tüm devlet kadrolarıdır.

C Grubu Kadrolar lise ve dengi okul mezunlarını kapsamakta olup, yerleştirme B grubu
gibidir.

A Grubu kadrolarda yerleştirme nasıl yapılır?

A Grubu kadrolar için, B ve C Grubukadrolar da olduğu gibi merkezi yerleştirme
yapılmaz. A Grubu kadrolara girecek olanlar için daha sonra ilgili kurumlarca bir giriş sınavı daha yapılacaktır. Giriş sınavı yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşur.

B ve C Grubu kadrolara atanmak için KPSS sınav sonucundan başka şartlar aranır mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarının B ve C Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde yer alan askerlik, sağlık, suç durumu gibigenel ve özel şartları taşımaları gerekir. Buna ek olarak, bu kadroların, yaş ve cinsiyet dahil özelkoşulları da bulunabilir.

KPSS sınav sonuçları belli olduktan sonra, ÖSYM tercih formlarının illere dağıtımı
yapılır. Adaylar kendi durumlarına göre tercihlerini yaparak tercih formlarını ÖSYM’ye süresi
içinde gönderir, kamu kurum ve kuruluşlarına ihtiyaç hasıl olduğunda KPSS puanına göre
yerlestirmeler yapılır.

 12 Haziran 2014, 17:51 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: