KPSS YERİNE FRANSIZ MODELİ Mİ GELECEK?
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
DPB Uzmanları tarafından Fransız Kamu Personel Sisteminin analizine ilişkin çalıştay yapıldı.Fransız kamu personel sisteminin Devlet Personel Uzman ve Uzman Yardımcıları tarafından analiz edilmesi amacıyla, Fransız Devlet Reformu ve Kamu Hizmeti Bakanlığından yönetici düzeyinde uzmanların katılımıyla 9-10 Haziran 2014 tarihleri arasında (2) gün süreli bir çalıştay düzenlenmiştir.

Çalıştay süresince Fransız uzmanlar aşağıda yer verilen konu başlıklarında Fransa’da mevcut olan hukuki düzenlemeler hakkında sunumlar gerçekleştirerek uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi vermişlerdir.

-Fransız kamu personel sisteminin genel görünümü,
-Fransız kamu yönetiminin idari yapısı,
-Fransız Devlet Reformu ve Kamu Hizmeti Bakanlığı’nın kamu personel yönetimine ilişkin görev ve yetkileri,
-Kamu görevlilerinin hak, ödev ve sorumlulukları,
-Disiplin uygulamaları ve göreve son verme halleri,
-Kamu kesiminde işe alma usulleri,
-Devlet memurlarının eğitimi,
-Performans değerlendirme sistemi,
-Devlet memurlarının ilerleme, yükselme ve yer değiştirmeleri.

 14 Haziran 2014, 13:21 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: