2014 KPSS PUANIYLA MERKEZİ YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Merkezi Yerleştirme Süreci nasıl işliyor, hangi aşamalardan geçerek memurluk kadroları açıklanıyor ve yerleştirmeler yapılıyor, hangi kurumlar memur olma koşullarını belirliyor? Bütün bu soruların cevaplarını sizler için bir araya getirdik.A) KAMU KURUM VE KURULUŞLAR

Kamu kurum ve kuruluşları her yıl bütçe kanunuyla kendilerine verilen açıktan atama izinleri çerçevesinde hizmet gereklerini dikkate alarak bir personel planlaması yaparlar.

Bu planlama çerçevesinde ilk defa atama yapılmak istenen kadrolar belirlenir. Bu kadrolar Nitelik Kod Kılavuzunda belirlenen kodlar esas alınarak elektronik ortamda Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

B) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI (DPB)

YÖK Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı görüşleri ile yargı kararları çerçevesinde Nitelik Kod Kılavuzunu hazırlar ve gerekli değişiklikleri yapar. Kamu kurum ve kuruluşları, DPB tarafından onaylanan Nitelik Kod Kılavuzu'nda belirtilenler dışında ayrıca özel nitelik belirleyemez.

Her yılın ocak ayında ÖSYM’nin de görüşünü almak suretiyle yerleştirme takvimini belirleyip ilan eder.

Yerleştirme yapılmak üzere kendisine yapılan bildirimleri, Nitelik Kod Kılavuzu'nda yer alan hususlara uygunluk yönünden inceleyerek, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra ÖSYM Başkanlığına gönderir.

C) ÖSYM BAŞKANLIĞI

Yerleştirme yapılacak (B) grubu kadrolarının sınıf, unvan, derece ve sayısı ile bu kadrolar için aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler, DPB adına ÖSYM tarafından ilan edilir. Bunun için ÖSYM bir tercih kılavuzu hazırlar.

Adayların tercihlerini alır. Adaylar 30 tercih hakkına sahiptir.

Adayları (B) grubu kadrolara; KPSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutmak suretiyle bilgisayar ortamında yerleştirir. Yerleştirme de adayların beyanları esas alınır.

Yerleştirme işlemini gerçekleştirip sonuçları adaylara, kamu kurumlarına ve Devlet Personel Başkanlığına bildirir. 06 Ağustos 2014, 20:58 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: