MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI NEDİR, KİMLER GİREBİLİR
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Maliye Uzman Yardımcılığı Sınavı başvuru koşulları, sınav müfredatı, çıkmış sorular ve sınav süreciyle ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Kamu Personel Seçme Sınavlarından aşağıda gösterilen KPSS puan türlerinden 80 ve üzeri puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir.

SINAV GRUPLARI VE PUAN TÜRLERİ


ALAN


KPS PUAN TÜRÜ


GENEL


KPSP54, KPSP56, KPSP71, KPSP72

KPSP105


HUKUK


KPS1, KPS20, KPS21, KPS79, KPS97,

KPS10, KPS103


BİLİŞİM


KPS5, KPS6, KPS7, KPS8


Adaylar en fazla bir alandan başvuruda bulunabilecektir.

Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için aldıkları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır.

Alanlar itibarıyla atama yapılacak kadro sayısının, en fazla 20 (yirmi) katı kadar aday giriş sınavının yazıl bölümüne; en fazla 4 (dört) katı kadar aday ise sözlü bölümüne çağrılacaktır.

Alanlar itibarıyla sınava katılabilecek adaylara ilişkin liste, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenlenecektir.

Bunlardan son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

Maliye Uzman Yardımcılığı Sınavı Soru ve CevaplarıMaliye Uzman Yardımcılığı (Bilişim)


· Sistem ve Ağ - Yazılım (A Kitapçığı)

· Sistem ve Ağ - Yazılım (B Kitapçığı)

· Veri Tabanı - İktisat, Maliye ve Hukuk (A Kitapçığı)

· Veri Tabanı - İktisat, Maliye ve Hukuk (B Kitapçığı)


Maliye Uzman Yardımcılığı (Genel)


· İktisat - Maliye (A Kitapçığı)

· İktisat - Maliye (B Kitapçığı)

· Hukuk - Muhasebe (A Kitapçığı)

· Hukuk - Muhasebe (B Kitapçığı)


Maliye Uzman Yardımcılığı (Hukuk)


· Kamu Hukuku - Özel Hukuk (A Kitapçığı)

· Kamu Hukuku - Özel Hukuk (B Kitapçığı)

· Takip ve Usul Hukuku - İktisat ve Maliye (A Kitapçığı)

· Takip ve Usul Hukuku - İktisat ve Maliye (B Kitapçığı)


Maliye Uzman Yardımcılığı


· İktisat - Maliye (A Kitapçığı)

· İktisat - Maliye (B Kitapçığı)

· Hukuk - Muhasebe (A Kitapçığı)

· Hukuk - Muhasebe (B Kitapçığı)


Maliye Uzman Yardımcılığı


· İktisat Grubu

· Maliye Grubu

· Hukuk Grubu

· Muhasebe Grubu


Maliye Uzman Yardımcılığı


· İktisat Grubu

· Maliye Grubu

· Hukuk Grubu

· Muhasebe Grubu


Sınav Başvuru Şartları:

Genel alanından başvuranlar için üniversitelerin en az dört yılık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Hukuk alanından başvuranlar için üniversitelerin en az dört yılık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Bilişim alanından başvuranlar için üniversitelerin en az dört yılık lisans eğitimi veren mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin aşağıdaki tabloda gösterilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

KPSS’den, belirtilen puan türlerine göre yeterli puanı almış olmak,

35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

Başvuruyu süresi çerisinde yapmış olmak.

Sınav Şekli ve Konuları:

Giriş sınavı, yazıl ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazıl sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümü test usulünde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilecektir.

Sınav konuları aşağıdaki gibidir:

A-Yazıl sınav konuları;

1) Genel alanından sınava girecekler için;

a) İktisat Grubu:

Mikro ve makro iktisat,

İktisat politikası,

İşletme iktisadı,

Uluslararası iktisat.

b) Maliye Grubu:

Maliye teorisi,

Kamu harcamaları ve bütçe,

Kamu gelirleri ve Türk vergi sistemi,

Maliye politikası.

c) Hukuk Grubu:

Anayasa hukuku,

Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),

İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı,

Borçlar hukuku (Genel hükümler),

Ticaret hukuku (Başlangıç-ticari şletme-ticaret şirketleri-kıymetli evrak),

Ceza hukuku (Genel hükümler).

ç) Muhasebe Grubu:

Genel muhasebe,

Şirketler muhasebesi.

2) Hukuk alanından sınava girecekler için;

Kamu Hukuku Grubu:

Anayasa hukuku,

İdare hukuku,

Ceza hukuku,

Özel Hukuk Grubu:

Medeni hukuk,

Borçlar hukuku,

Ticaret hukuku,

Takip ve Usul Hukuku Grubu:

Hukuk yargılama usulü,

Ceza yargılama usulü,

İdari yargılama usulü,

İcra ve İflas hukuku,

İktisat ve Maliye Grubu:

Mikro ve makro iktisat,

Kamu maliyesi,

Maliye politikası.

3) Bilişim alanından sınava girecekler için;

Sistem ve Ağ Grubu:

İşletim sistemleri (Microsoft, Pardus, Linux, Unix, Solaris),

Sunucu-İstemci mimarisi,

Ağ mimarileri,

Ağ güvenlik sistemleri,

Ağ protokoleri,

Yazılm Grubu:

Yazılm mimarileri,

Yazılm mühendisliği,

Algoritmalar veProgramlama,

SOA (Servis tabanlı mimari),

Programlama dileri (Microsoft.NET, PL/SQL, SQL, C, Java, ASP, PHP), CMMI, SPICE yazılm geliştirme ortamları,

Veri Tabanı Grubu:

Oracle,

DB2,

Sybase,

SQL,

İktisat, Maliye ve Hukuk Grubu:

İktisat politikası,

Maliye politikası,

Anayasa hukuku,

Medeni hukuk (Başlangıç-Kişiler hukuku).

Yukarıda alanlar itibarıyla belirtilen konu grupları, yazıl sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup, her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

B- Sözlü sınav konuları:

Sözlü sınavda adaylar;

Yazıl sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

Genel yetenek ve genel kültürü,

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Giriş sınavında iktisadi, mali ve hukuki konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir.

 07 Eylül 2014, 00:09 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: