DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI NEDİR, KİMLER GİREBİLİR
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 6 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Sınavı başvuru koşulları, sınav müfredatı, çıkmış sorular ve sınav süreciyle ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına, Kamu Personel Seçme Sınavlarından KPSS P-39, KPSS P-40, KPSS P-42, KPSS P-56 ve KPSS P-118 puan türlerinin herhangi birinden 70 ve üzeri puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir.

Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için aldıkları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır.

Atama yapılacak kadro sayısının, en fazla yirmi katı kadar aday giriş sınavının yazılı bölümüne; en fazla üç katı kadar aday ise sözlü bölümüne çağrılacaktır. Sınava katılabilecek adaylara ilişkin liste puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle düzenlenecektir. Bunlardan son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.

Sınav Başvuru Şartları:

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

Deftardarlık Uzman Yardımcılığı Sınavı Soru ve Cevapları

· İktisat - Maliye - Hukuk - Muhasebe (A Kitapçığı)

· İktisat - Maliye - Hukuk - Muhasebe (B Kitapçığı)

Sınav Şekli ve Sınav Konuları:

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümü test usulünde tek oturum halinde gerçekleştirilecektir.

- Sınav konuları aşağıdaki gibidir:

Yazılı sınav konuları:

a) İktisat Grubu:

Mikro iktisat,

Makro iktisat.

b) Maliye Grubu:

Kamu maliyesi,

Maliye politikası.

c) Hukuk Grubu:

Anayasa hukuku,

Medeni hukuk (Başlangıç-kişiler hukuku-eşya hukuku),

İdare hukukunun genel esasları ve idari yargı,

Borçlar hukuku (Genel hükümler),

Ticaret hukuku (Başlangıç),

Ceza hukuku (Genel hükümler).

ç) Muhasebe Grubu:

Genel muhasebe.

Sözlü sınav konuları:

Sözlü sınavda adaylar;

Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

Genel yetenek ve genel kültürü,

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Giriş sınavında iktisadi, mali ve hukuki konuların tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik sorulara da yer verilebilir.

 07 Eylül 2014, 00:13 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: