TARİH İLE İLGİLİ SORULAR YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ ACABA?
washanq
DİKKAT: Bu konu 5 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Arkadaşlar merhaba,

Aşağıda cevabı hakkında zorlandığım kararsızlıkta kaldığım 6 tane soru yer almakta. Verdiğim cevapların üstünü boyadım doğru veya yanlış olma durumunda bana bilgi verebilir misiniz rica etsem ve cevapsız olanlara ait doğru bilgileri iletebilir misiniz?

1-Osmanlı Devleti’nde Anayasal yönetimin başlangıcı olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilir?
A)Islahat Fermanı
B) Tanzimat Fermanı
C) Cumhuriyetin Kabulü
D)II. Meşrutiyet
E) Kanun-ı Esasi

2-Kurtuluş Savaşı’nın siyasal alandaki örgütlenmesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmıştır?
A)Temsil heyetinin oluşturulmasıyla
B)Erzurum kongresinin toplanmasıyla
C)TBMM hükümetinin kurulmasıyla
D)Son Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanmasıyla
E)Sivas Kongresi kararlarının yaygınlaşmasıyla

3- Osmanlı Anayasası Hükmü: Osmanlı Mebuslar Meclisi\\\\\\\' ni açma ve kapatma yetkisi padişaha aittir.
Durum: Seçimle gelen üyelerden oluşan son Osmanlı Mebuslar Meclisi\\\\\\\' ni İngilizler basmış, bazı milletvekilleri tutuklanmış, tutuklanmayanlardan bir kısmı Anadolu\\\\\\\' da yeni açılan TBMM\\\\\\\' ye katılmıştır.
Yukarıda verilen durumun Osmanlı Anayasasının hükmüyle bağdaşmayan yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı Mebuslar Meclisi\\\\\\\' nin Anadolu\\\\\\\' da toplanmamış olması
B) Osmanlı Mebuslar Meclisi\\\\\\\' nin seçimle gelen üyelerden oluşması
C) Osmanlı Mebuslar Meclisi üyeleri arasında fikir ayrılığı olması
D) Osmanlı Mebuslar Meclisi üyelerinin vatanın kurtarılmasını amaç edinmesi
E) İngilizlerin, Osmanlı Mebuslar Meclisi\\\\\\\' ni çalışamaz hale getirmesi

4-Yurdun işgaline karşı yapılan faaliyetleri kronolojik olarak sıralayınız?
I. İzmir’in işgali
II. Erzurum Kongresi
III Misak-ı Milli
IV. Amasya Genelgesi
V. Sivas Kongresi
A)I. II. III. IV. V.
B)IV. II. V. III. I
C)I. IV. II. V. III.
D)IV. V. III. II. I.
E)I. II. IV. V. III.

5-Osmanlı Devleti’nde Anayasal yönetimin başlangıcı olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilir?
A)Islahat Fermanı
B)Tanzimat Fermanı
C)Cumhuriyetin Kabulü
D)I. Meşrutiyet
E)II. Meşrutiyet

6-Osmanlı Devleti’nde demokrasi ve anayasal faaliyetlerin başlangıcı olarak aşağıdakilerden hangisi kabul edilir?
A)Islahat Fermanı
B) Tanzimat Fermanı
C) Kanun-ı Esasi
D) I. Meşrutiyet
E) II. Meşrutiyet.
 02 Ocak 2015, 17:49 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER:
İLGİLİ KONULAR: