2016 KPSS İÇİN SON TARİH TEKRARLARI
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 4 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
2016 KPSS Tarih Sorularıyla Genel Tekrar-İslamiyet’ten önce Türklerde ölen kişinin eşyalarıyla birlikte gömüldüğü mezara “KURGAN” adı verilir.

-Göktürk Devleti’nin yıkılması Kavimler Göçü’ nün sonuçlarından biri değildir.

-Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması taht kavgalarının ortaya çıkması sonucunu doğurmuştur.

-“Tarımda sulama kanalları yapma”, İslamiyet’ten önce Türklerin yerleşik hayata geçtiklerinin kesin bir kanıtıdır.

-Cengiz Han’ın torunu Hülagu tarafından İran’da kurulan devlet İlhanlı Devleti’dir.

-Türk-İslam mimarisinin temelleri Karahanlılar zamanında atılmıştır.

-Selçuklularda ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması taht kavgalarına neden olmuştur.

-İslam hukukuna göre, herhangi bir kişinin mülklerinin veya gelirlerinin bir kısmının kamu yararı için süresiz olarak kullanılması “Vakıf” sistemidir.

-Karamanoğulları devletinin resmi dili Türkçe’dir.

-Kayseri’deki Gevher Nesibe Hatun, Aksaray’daki Alaeddin Keykubat ve Divriği’deki Turan Melek adlı Türkiye Selçukluları dönemine ait eserler Darüşşifa türündendir.

-Üç Kümbetler ve Mama Hatun Türbesi gibi eserleri günümüze ulaşan beylik Saltuklulardır.

-Anadolu Selçuklu Devleti’nde büyük kervansarayların hemen hepsi XIII. yüzyıla aittir. Ticaret alanında görülen bir gereksinimin sonucudur.

-Anadolu Selçuklu mimari yapılarına iç ve dış süslemelerinde çini, taş ve ahşap kullanılmıştır.

-Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükseliş döneminde oluşturduğu kültürde Orta Asya Türkleri’ nin, Müslümanların ve fethedilen yerlerin ahalisinin yaşam tarzı ve inanışları etkili olmuştur.

-Osmanlı Devleti’nde esnaf teşkilatının usta sayısını sınırlı tutmasının nedeni ürün arzının talebe göre ayarlanmasıdır.

-Kapıkulu askerlerine ulufe dağıtmak, Osmanlı tımar sistemine göre dirlik sahibinin görevlerinden biri değildir.

-Osmanlı Devleti’nin devlet yapısında ilk radikal değişiklikler III.Selim döneminde başlamıştır.

-Osmanlı Devleti’nde “Sadrazam” hiyerarşik sıralamanın en üstündedir.

-Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyılda Avrupa’dan getirilen uzmanlardan yararlanılarak askeri alanda ıslahat yapılması Avrupa’nın teknik alandaki üstünlüğünün kabul edildiğini gösterir.

-19. yüzyılda müdürlüğüne Osman Hamdi Bey’in getirildiği okul Sanayi_i Nefise Mektebi’dir.

 29 Nisan 2016, 19:00 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: