FETÖ'DEN ATILANLARIN, ÖĞRETMEN, MÜHENDİS VE DOKTOR GİBİ UNVANLARI DA İPTAL OLDU MU?
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 4 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
FETÖ'den atılanların mezuniyetle elde ettikleri unvanlar da iptal oldu mu?1 Eylül 2016 tarihi itibariyle 50 bini aşkın kamu personeli ihraç edildi, yani görevlerine son verildi.

Görevlerine son verilen personel arasında öğretmen, mühendis, doktor ve hemşire unvanlarında olanlar da bulunmaktadır.

670 sayılı KHK'da şu hüküm yer almaktadır:

"Madde 4 - (1) 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve yüksek mahkeme başkan ve üyeliği, müsteşar, hakim, savcı, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar."

KHK'da kast edilen Devletin verdiği unvan ve sıfatlardır. Kaymakam, vali, büyükelçi, hakim ve savcı gibi unvanları Devlet vermiştir. Devlet verdiği unvanların kullanımını yasaklamaktadır.

Ancak kişilerin mezuniyetle elde ettikleri unvanlar bu kategoriye girmemektedir. Mühendis, hemşire, doktor, öğretmen gibi unvanlar kişilerin öğrenimle elde ettikleri unvanlardandır. Bu nedenle, soru çalarak üniversiteye girme gibi bir durum yoksa, bu unvanların kullanabileceğini düşünmekteyiz.

Diğer taraftan, 667 sayılı KHK'da şu hüküm yer almaktadır:

"(3) Bu maddeye göre görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar."

Dikkat edileceği üzere, madde metni bazı belgeleri ve lisansları iptal ederken sayma yoluna başvurmuştur. Mezuniyetle elde edilen diplomalar sayılmamıştır.

Bu çerçevede, FETÖ'den atılanlar, KHK'da getirilen yasaklı işlerden (güvenlik şirketi gibi) olmamak kaydıyla özel sektörde hayatlarını devam ettirebilirler.

 05 Eylül 2016, 18:45 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: