MEMUR ÖĞRETMENLER, 24 KASIM'DA CUMHURBAŞKANINDAN MÜJDE BEKLİYOR
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 4 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!


Bu bir ilandır.

Sayın Cumhurbaşkanım;

KPSS puanı ile memur olarak atanmış öğretmenler olarak; devletimizin en Yüce Makamındaki Sayın Cumhurbaşkanımızdan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde müjde bekliyoruz. Devletimizin ihtiyacı doğrultusunda bu kutsal mesleği yapabilmek için desteğinizi bekliyoruz.

Branşımızda yeterli alım olmadığından ya da illegal kesimlerce soruların el değiştirmesinden "yüksek KPSS puanı ile öğretmen olarak değil memur olarak atandığımızdan" 2012 yılından önce mevcut olan bu uygulama ile mağduriyetimiz de giderilmiş olacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu'nun "Verimli Personel Rejimi" ilkesini de göz önünde bulundurarak, 657 sayılı Yasanın 48. maddesi kapsamında devlet memurluğuna atanmış, kamu kurumlarında halen görev yapan, öğretmenlik mesleğine atanma yeterliliğine sahip kişilerin (MEMUR ÖĞRETMENLER) kadrolarının, kurumlararası ilk atama yolu öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığına aktarılmasının Ülkemiz, Devletimiz ve Milletimiz için hayırlı olacağı düşüncesindeyiz.

Hükümetimiz bir yandan tüm okullarda tam gün eğitim-öğretime geçmeye hazırlanıyor. Son toplumsal olaylar neticesinde de onbinlerce öğretmen açığı oluşmuştur. Öğretmen açığını kapatmanın en güvenilir, ekonomik çözümü kamudaki memur öğretmenlerdir.

Devlet için de oldukça rasyonel bir çözüm olacaktır:

Öğretmenlik yapma koşullarına sahip (Eğitim Fakültesi ve FEF mezunu), verimsiz istihdam sonucu masa başı işlerde unutulmuş devletin gizli, yerli, milli hazinesi memur öğretmenlerin eğitim-öğretim sistemimize kazandırılması sisteme de can verecektir. Devletin elinde atıl bekleyen Öğretmenler vardır. Devlet terbiyesine sahip memur öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nda sinerjilerini de katacaklardır.

Devlet memuru olmaları nedeniyle maaş almakta olduğumuzdan, bütçeye ek yük getirmeden öğretmen açığının bir kısmını gayet rasyonel bir hamleyle giderilebilir. Öğretmenlik şartlarını taşıyan, idari-iş deneyimi yüksek, devlet tecrübesi ve terbiyesi yerinde, halkla ilişkiler yönünde yoğun kazanımlara sahip güvenilir ve verimli kamu personeliyle yani "memur öğretmenlerle" Devletimiz masrafsızca kapatacaktır. Öğretmen açığını kapatmada EN EKONOMİK (MASRAFSIZ) ÇÖZÜM olduğu da kesindir.

Çeşitli Terör örgütleri üyesi ya da sempatizanlarının memur kadrolarından itina ile ayıklandığını ve bu terör örgütü üyelerinin ilk atama yolu ile yeniden devletimize sızmaya çalışacağı düşünüldüğünde, elde kalan memurların tüm taramalar sonucunda ortaya çıkan tertemiz bir kitle olduğu ve bu nedenle en güvenilir kaynağın, memuröğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığına öğretmen olarak aktarılması, aynı zamanda EN GÜVENİLİR ÇÖZÜM olmaktadır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 74. Maddesi " Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür." hükmü getirmektedir. Yasanın bu atamaya icazet verdiği yani atanmalarında hukuksal açıdan hiçbir engel olmadığı da göz önüne alındığında, kurumlararası ilk atama yolu, öğretmen açığını kapatmanın EN KOLAY ÇÖZÜMÜ olacaktır.

Halen görev yaptığımız yerlerden öğretmen olarak kadrolarımız değiştirildiğinde; aldığımız devlet terbiyesi ile varlığımız Türk Milli Eğitim Sisteminde fazlasıyla hissedilecektir.

Dönem dönem yapılan uygulamalarda olduğu gibi kamuda görev yapan devlet memurları olarak toplu bir alım yapılması halinde sistemin ne kadar düzgün ve etkin olduğu görülecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız; 24 Kasım Öğretmenler Gününde kurumlar arası ilk atama yolu ile Milli Eğitim Bakanlığı'na nakil müjdenizi bekliyoruz.

"DEVLETİNİ MİLLETİNİ SEVEN MEMUR ÖĞRETMENLER PLATFORMU"

 18 Kasım 2016, 02:28 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: