ATAMA İZNİ SAYISINDA GENÇLİK BAKANLIĞI VE KYK'YA ÖZEL DÜZENLEME
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 4 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Bütçe Kanununda geçen yıllardan farklı olarak Gençlik Bakanlığına özel bir atama düzenlemesi yapıldı.Bir kamu kurumunun 2017 yılında kaç boş kadroya atama yapabileceği; Bütçe Kanununda belirtilen toplam sayı ve bu sayının Başbakanlık tarafından kurumlara dağıtılan kurumsal dağılım sayısına bağlıdır.

Bir kuruma tahsis edilen "atama izni sayısını" ise sadece açıktan atamalar değil naklen alımlar da azaltmaktadır. Bir örnek verecek olursak, Başbakanlığın toplam 5 bin atama izni sayısını kurumlara dağıttıktan sonra örneğin Kalkınma Bakanlığına verilen atama izni sayısı 10 olsun. Kalkınma Bakanlığı bu kadrolara KPSS yoluyla açıktan alım yaptığında da, diğer kurumlardan naklen alım yaptığında da bu sayı düşmektedir.

Tüm kamu kurumları için geçerli olan bu uygulamaya, 2017 yılı Bütçe Kanununda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü özelinde istisna getirilmiştir.

İlgili düzenleme şu şekildedir:

"Açıktan veya nakil suretiyle; 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında öğretim üyeleri hariç olmak üzere boş öğretim elemanı kadrolarına 4000, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında serbest memur kadrolarına 5000 olmak üzere, yapılabilecek toplam atama sayısı sınırı 9000 adettir. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne ait serbest memur kadrolarına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle yapılacak atamalar bu sayı sınırlamasına tabi tutulmaz. Ayrıca, yükseköğretim kurumlarının boş öğretim elemanı kadrolarına 2016 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar daha açıktan veya nakil suretiyle atama yapılabilir."

Bu hükme göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü diğer kurumlardan naklen memur alımı yaptığında, bu kurumlara tahsis edilmiş olan atama izni sayısı azalmayacaktır. Dolaysıyla "2017 yılında en rahat bir şekilde bu 3 kuruma nakil olmanın mümkün" olduğunu söyleyebiliriz.

 26 Aralık 2016, 13:36 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: