MİLLETVEKİLİ NASIL EMEKLİ OLUR? 18 YAŞINDA VEKİL OLAN 2 YIL SONRA EMEKLİ OLUR MU?
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 3 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
18 yaşında milletvekili olan bir kişinin, 25 yıl hizmet süresi ve 65 yaş civarındaki yaş şartını taşımadan emekli olması mümkün değildir.Milletvekillerinin emekliliği konusunda çok yanlış bir algı bulunmaktadır.

Sanki seçilen her milletvekilinin, milletvekilliği görevinin sona ermesi sonrasında, milletvekili emekli aylığına hak kazandığı düşünülmektedir.

Oysaki bir milletvekili de diğer tüm çalışanlar gibi hizmet yılı ve yaş koşuluna tabidir.

Daha önce sitemizde değerlendirdiğimiz bu konuyu, 18 yaşında Milletvekili olana 2 yıl sonra Milletvekili aylığı bağlanacağı vb. şekilde bilgi kirliliği ve yanlış anlaşılmalara mahal vermesi nedeniyle tekrardan anlaşılabilir ifadelerle değerlendirmekteyiz.

1- Emeklilik Yaş Gruplarının tamamlanması: Bu kurallar, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Madde 39, Geçici Madde 205; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 28 hükümlerinde bulunmaktadır.

Milletvekilleri de diğer memurlar gibi 2008 yılı Ekim ayından önce Milletvekili seçilmiş iseler 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa; 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk, SSK., Bağ-Kur hizmeti olmayıp, ilk defa Milletvekili olarak seçilip göreve başlamışlarsa 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendine tabi olmaktadırlar.

Nasıl ki, milletvekili olmayan devlet memurları emekli olabilmeleri için Hizmet + Yaş = Emeklilik koşuluna tabi iseler,

Milletvekili olan kişiler de aynı şekilde Hizmet + Yaş = Emeklilik koşuluna tabi olmaktadırlar.

Hizmet ve emeklilik yaş grubunu tamamlamayan milletvekiline emekli aylığı bağlanması mümkün değildir. Ne zaman, hizmetini ve emeklilik yaş grubunu tamamlarlarsa o zaman emekli aylığı bağlanabiliyor.

Memurların emeklilik hizmet ve emeklilik yaş grupları nasıldır?

Memurların emeklilik hizmet ve emeklilik yaş grupları nasılsa, aynı durumdaki bir Milletvekili de aynı şekilde hizmet ve emeklilik yaş gruplarına dahil olmaktadırlar.

- Bir memurun 8 Eylül 1999'dan önce hizmeti var ise kadın 20, erkek 25 hizmet yılını ve 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Geçici Madde 205 hükmünde belirlenmiş olan emeklilik yaş gruplarını tabi olmaktadırlar. Aynı kural Milletvekili seçilenin 8 Eylül 1999 tarihinden önce hizmeti var ise kadın milletvekili 20, erkek milletvekilinin 25 hizmet yılını ve emeklilik yaş gruplarından hangi yaş grubuna dahil iseler o yaş grubuna tabi olmaktadırlar.

- Bir memur çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden sonra ilk defa başlamışsa; 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Madde 39 hükmüne göre kadın ve erkek memurun 25 yıl hizmetini ve kadın 58, erkek 60 yaş şartını doldurması gerekmektedir. Aynı kural Milletvekili seçilenler içinde geçerli olmaktadır.

- Bir memur çalışmaya 2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa başlamışsa bu defa 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 28 hükmündeki kurallara tabi olacaklardır. Bu maddeye göre kadın memurun 58, erkek memurun 60 yaş şartı ve kadın ve erkek memurun 9000 bin gün prim şartını doldurduklarında emekli aylığı bağlanabiliyor. 01/01/2048 tarihine kadar kademeli yaş gruplarına tabi olmaktadırlar. 01/01/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65 yaşını doldurmaları gerekiyor. Aynı kural Milletvekili seçilenler için de geçerli olmaktadır.

Özetlebir milletvekilinin sadece seçildiği için ve Milletvekilliğinde 2 yıl, 3 yıl, 1 dönem 2 dönem vb. gibi sürede görev yapması, bu görevlerinin sona ermesi veya görev yaparken hemen emekli aylığı alması gibi bir durum söz konusu değildir. Milletvekili emekli aylığı bağlanabilmesi için sosyal güvenlik kanunlarında yerini bulan şartları taşımaları gerekiyor. Bu şartlarda HİZMET + YAŞ GRUPLARI nın tamamlanması olmaktadır.

1- Milletvekilliği görevleri bitenlerin Sosyal Güvenlik Primleri nasıldır. Bu kurallar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 43, Ek Madde 7 hükümlerinde bulunmaktadır.

Milletvekilliği görevi bitenler, herhangi bir işte çalışmaya başladıklarında Sosyal Güvenlik emeklilik primlerini Milletvekillerine uygulanan Sosyal Güvenlik kesintilerini emeklilik hizmet + emeklilik yaş gruplarını tamamlayacakları tarihe kadar kendilerince Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermeleri gerekir ki Milletvekili olarak emekli olabilsinler. Milletvekilliği görevi bittikten sonra çalışan veya çalışmayanların Sosyal Güvenlik Kurumu primleri 4 yıllık süreyi kapsayacak şekilde TBMM. tarafından karşılanmaktadır. 4 yılın bitiminde karşılanmamaktadır. 4 yıllık süre hariç benzer uygulama bürokratlarda da bu şekildedir. Örneğin bir bürokrat, genel müdür olduğunda, eğer en az 6 ay görev yaptıktan sonra genel müdürlükten ayrılırsa, genel müdür ek gösterge primini kendisi karşılayarak, genel müdürlük ek göstergesi üzerinden emekli olabilir. 2 yıl görev yaptıktan sonra ayrılırsa, yine aynı şekilde SGK. primlerini kendisi karşılamak suretiyle emekli olabilir.

2- En az 2 yıl Milletvekili olarak görev yapanların emekli aylıkları nasıl olmaktadır. Bu kurallar, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 43 ve Geçici Madde 38 hükümlerinde bulunmaktadır.

En az 2 yıl Milletvekili görevini yapanlar, Emeklilik Hizmet + Emeklilik Yaş Gruplarını tamamladıklarında Cumhurbaşkanlığı aylık ödeneğinin % 45 i üzerinden üzerinden emekli aylığı alabilmektedirler.

 15 Mart 2017, 16:44 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: