MEMURLARIN ÇALIŞMA HAYATLARI İÇERİSİNDEKİ HİZMET SÜRELERİ İNTİBAK İŞLEMLERİNDE NASIL UYGULANIR?
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 3 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Memurluk hizmetine başlamadan önce işçilik, esnaflık gibi hizmet süreleri olan memurlar bulunmaktadır. Memurlar bu sürelerin intibak işlemine tabi tutulmasında fayda görmektedirler. Ancak bu talep onların yararına mı? Yazımızda bu konuları değerlendirmekteyiz.SSK.lı süreler ile Bağ-Kurlu sürelerin Memuriyet intibaklarında değerlendirilmesi:

Resmi veya özel sigortalı süreler ile Bağ-Kurlu süreler, memurluk süreleri ile birleştirilip intibak işlemine, yani derece ve kademe işlemine tabi tutulur. Ancak intibak iki türlüdür. Birincisi memuriyet intibakında yani kazanılmış hak aylığında değerlendirme, ikincisi ise emeklilikte esas derece ve kademede değerlendirmedir.

Kazanılmış Hak Aylık işleminde ve Emekli Keseneğine Esas Aylık işleminde esas alınan sigortalı hizmet süreleri, hangi şartlar dahilinde olmaktadır?

Özel sektörde sigortalı geçen süreler ile Bağ-Kur da geçen süreler meslekleri ile ilgili olması şartıyla bu sürelerin belirli kısmı Kazanılmış Hak Aylığında dikkate alınmakta, tamamı ise emekli keseneğine esas aylıklarında dikkate alınmaktadır.

Kazanılmış Hak Aylığı: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun intibak işlemlerine ait 36 ncı maddesi, geçici maddeleri, ek geçici maddeleri, 43 üncü maddesi, ayrıca 657 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetvelleri, kendi özel kanunları gereğince tespit edilen ek gösterge rakamları.

Kazanılmış Hak Aylığı, emeklilik aylık ve ikramiye tutarları bulunurken, unvana bağlı ek gösterge rakamının dikkate alınmasını sağlayan intibak işlemidir.

Emekli Keseneğine Esas Aylık: 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun ek 18 inci maddesi.

Emekli Keseneğine Esas aylık, emeklilik aylık ve ikramiye tutarları bulunurken, unvana bağlı ek gösterge rakamının dikkate alınmasını sağlayan intibak işlemi olmayıp, sigortalı hizmetlerden kazanılmış hak aylık hizmetinde değerlenmeyecek olan sürenin intibak işlemine tabi tutulup bulunan derece ve kademedir.

Kamuda sigortalı olarak görev yapanlardan devlet memurluğuna geçenlerin bu sigortalılık süreleri kazanılmış hak aylıklarında esas alınmaktadır.

Özel sektörde sigortalı geçen süreler ile Bağ-Kur da geçen süreler meslekleri ile ilgili olması şartıyla bu sürelerin belirli kısmı Kazanılmış Hak Aylığında dikkate alınmakta, tamamı ise emekli keseneğine esas aylıklarında dikkate alınmaktadır.

Kazanılmış Hak Aylıklarında değerlendirilmesi şartları aşağıda izah edilmektedir.

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ek geçici madde 2 hükmünde sayılan hallerde;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 36 ( C ) fıkrası hükümlerinde belirtilen haller;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Ek Geçici 58 inci maddesi hükümlerinde belirtilen haller;

-2595 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesinde belirtilen haller;(Bu hüküm 657 sayılı Kanunda yer almaktadır)

-4046 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinde belirtilen haller:

-Kendi özel kanunlarında yer alan hükümler uyarınca, sigortalı geçen süreleri, örnek; spor toto, kalkınma bankası, 4 (B) sözleşmeli çalışırken devlet memurluğuna geçenler vb. gibi. Kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmektedir.

-233, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında sözleşme yapmak suretiyle sigortalı olanların, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı ile iştirakçi olarak ilgilenenlerin sözleşme kapsamındaki sigortalı süreleri kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmektedir.

Bu durumlar haricindeki süreler, kazanılmış hak aylığına esas derece ve kademe dikkate alınmamakta ancak emekliliğe esas derece ve kademede dikkate alınmaktadır.

Bağ-Kurlu süreler ile yukarıda belirtilenler dışındaki özel sektörde geçen sigortalı süreler memurların emekli keseneğine esas aylık derece ve kademelerinde uygulanır. Bu işlem memura ek gösterge yönünden bir avantaj sağlamaz. Sadece Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintilerini artırır.

 07 Temmuz 2017, 17:36 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: