MEB, MÜLAKATTAKİ ADALETESİZLİK ALGISINI GİDERMEK İÇİN NELER YAPMALIDIR?
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 3 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, mülakatı kaldırmayacaklarını ancak objektif kıstaslar getireceğini söyledi. En uygun yöntem kaldı-geçti uygulamasıdır.2 sorudan ve 5 dakikadan oluşan mülakatın yarattığı adaletsiz dalgası sadece Milli Eğitim Bakanlığını değil, İsmet Yılmaz'ın bir bakanı olduğu Ak Parti iktidarını da yıpratmaktadır.

Zaten kamuoyundaki yoğun adaletsizlik algısını en fazla besleyen uygulama da mülakattır..

Diğer taraftan, Ramazan bayramı sırasında, sanki Bakanlığın mülakatı kaldıracağı şeklinde bir algı kamuoyuna yansımış, ancak Bakan İsmet Yılmaz'ın açıklamasıyla ortaya atılan haberlerin doğru olmadığı görülmüştür.

Öte yandan, Bakanlığın, kamuoyu hassasiyetlerini dikkate alarak mülakata bir çeki düzen vermesi gerekmektedir. Zira, son mülakat sırasında, illerdeki komisyonlara +-5 puandan fazla vermeyin şeklindeki Bakanlık talimatına rağmen bu talimata uymayan iller olmuştur.

Tüm bu yaşananlar, mülakatın yaratmış olduğu sıkıntıların çözülmesi gerektiğini göstermektedir.

Bu bağlamda, mülakatın objektif kriterler ışığında yeniden ele alınması sırasında mülakatın kaldı-geçti düzenlenmesi yönündeki öneri de hayata geçirilmelidir.

Buna göre mülakat komisyonları kaldı- geçti şeklinde puanlama vermeli ancak geçti puanı adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre atanmalıdır.

Komisyonlar, verdikleri puanlarla sıralamayı değiştirmediklerini gördüklerinde ortaya dahil adil bir mülakat uygulaması ortaya çıkacaktır. Diğer taraftan kaldı-geçti uygulamasındaki mülakat sınavı da idari yargı yerlerince denetime tabi tutulabilecek şekilde kayıt altına alınmalıdır. Tüm bunların ötesinde, bir öğretmenin hayatını tümden etkileyecek 5 dakikalık bir mülakat sistemi kesinlikle olmamalıdır.

 13 Temmuz 2017, 16:24 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: