MALULLÜK AYLIĞIDA ESKİ VE YENİ AYRIMI
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 3 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Eski memur ve Yeni memurların malullük durumları nasıl olmaktadır? Yazımızda bu konuyu değerlendirmekteyiz.Eski memur ve Yeni memurların malullük durumları nasıl olmaktadır?

Yazımızda bu konuyu değerlendirmekteyiz.

Eski memurlar, yani 2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaya başlamış olanlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kuralları uygulanır.

Yeni memurlar, yani 2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa memur olarak çalışmaya başlamış olanlar hakkında da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kuralları uygulanır.

Her iki kanun hükümlerinde malullük kuralları farklıdır.

1) 5434 sayılı Kanun kurallarına göre malullük durumu:

Malullük söz konusu kanunun 44, 46, 47, 53 ve 54 üncü maddelerinde düzenlenmiştir.

-Vücutlarında meydana gelen hastalıklar yüzünden görevlerini yapamama durumuna girenlerin sağlık kurulu raporları Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmesi neticesinde malul kararı verildiğinde bu memur malul sayılır.

-Malul sayılan memur mutlaka malul olarak emekli edilmez. Hizmet sınıfı veya görevini değiştirerek başka hizmet sınıfında başka görevleri yapmaları sağlanmaktadır. Şayet memur görevi icabı bu hizmetini belirli bir süre yapması yönünde yükümlülük süresine tabi ise bu süre içerisinde malullükten durumundan faydalanamaz. Faydalanması için yeni görevini de yapamayacağına dair bir sağlık kurulu raporunun olması gerekir.

-Malullükten dolayı aylık bağlanması için memurun en az 10 yıl hizmet süresinin bulunması gerekir.

-10 yıl hizmetin aranmadığı durum ise şayet memurun tedavisi imkansız bir hastalığı mevcutsa, bir geliri yoksa, bir başkası olmadan hayatını sürdüremeyeceği tespit edilirse 5 yıl hizmet malul aylığı bağlanması için yeterli olmaktadır.

-10 yıl hizmeti olduktan sonra memurluğu bırakmış olanlar, şayet herhangi bir statüde çalışmadan malul duruma gelirlerse bunlar da Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edip malullük aylığından yararlanma talebinde bulunabiliyorlar.

-Malullük aylığından yararlanamayacak olanlar: Memur göreve girmeden malullük aylığından yararlanması için aldığı sağlık kurulu raporundaki hastalığı, şayet memur olarak göreve girmeden önce de olduğunun Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca tespit edilirse bu memur malul olarak emekli olamıyor.

-Görevlerini yapamayacak derecede olan hastalığı, 657 sayılı Kanun Madde 105 hükmünde belirtilen hastalık süreleri sonunda iyileşememe durumunda malul olarak emekli edilmektedirler.

-Malul aylığı alan memurun bu hastalığının takibi yönünde bir kontrol muayene sistemi bulunmamaktadır. Malul aylığı bağlandıktan sonra hastalığın iyiye gitmesi veya iyileşmesi durumunda malul aylığı kesilmemektedir.

-Malul aylığı alan kişi bu aylığını almakta iken memurluk hariç hangi statüde çalışırsa çalışsın aylığı kesilmiyor.

2- 5510 sayılı Kanun kurallarına göre malullük durumu:

Malullük 5510 sayılı Kanunun 25, 26 27, 34, 35, 47, 94 ve 95 inci maddelerinde düzenlenmiştir.

- Memur çalışma gücünün en az % 60 ını veya görevlerini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiklerinin sağlık kurulu raporu ile belgeleyenlerin bu durumları Sosyal Güvenlik Kurumunca incelenmesi neticesinde malul kararı verildiğinde bu memur malul sayılır.

- 10 yıl hizmeti olduktan sonra memurluğu bırakmış olanlar, şayet herhangi bir statüde çalışmadan en az çalışma gücünün % 60 ını kaybetme yönünde malul duruma gelirlerse bunlar da Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edip malullük aylığından yararlanma talebinde bulunabiliyorlar.

- Malul sayılanlar sınıf değiştirerek görevlerini yapabiliyorlar. Özel kanunlarına göre yükümlülük süresine tabi olanlar, yükümlülük sürelerini tamamlamaz veya maluliyet durumunun yeni vazifelerini yapmaya engel olduğuna dair yeni sağlık kurulu raporu almadıkları sürece malullük haklarını kullanamamaktadırlar.

- Göreve girmeden önce malullük durumu tespit edilenler hakkında malullük hükümleri uygulanmıyor.

- Malul sayılanlara aylık bağlanabilmesi için mutlaka en az on yıldan beri sigortalı bulunmaları ve toplamda 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bulunması gerekiyor.

- Şayet kişinin malullük durumu başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede bulunması halinde ise en az on yıldan beri sigortalı bulunma şartı aranmıyor, sadece 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması yeterli görülüyor.

- Görevlerini yapamayacak derecede olan hastalığı, 657 sayılı Kanun Madde 105 hükmünde belirtilen hastalık süreleri sonunda iyileşememe durumunda malul olarak emekli edilmektedirler.

- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca gerekli görüldüğü takdirde, malullük aylığı bağlananlardan işe başlayan ve yeniden aylık talebinde bulunanlar kontrol muayene, yani devre muayenesine tabi tutulabiliyorlar.

-Malul aylığı alan şayet yeniden çalışmaya başlarsa malul aylığı kesiliyor.

Malullük kuralları erkek ve kadın memur için değişir mi:

Malullük kuralları erkek ve kadın memur için aynıdır, değişmez.

Hizmet süreleri 20, 25 veya 30 yıla çıkarılır mı;

Memurun hizmet süresi ne ise o süre esas alınır, hizmet süreleri yükseltilmez. Malullük için en az 10 hizmet yılı gerekir. Çalışmış oldukları hizmet süreleri uygulanır.

 23 Temmuz 2017, 12:05 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: