MEMUR, UYARI CEZASI ALIRSA, GÖREVDE YÜKSELEMEZ Mİ?
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 3 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Uyarı cezası alan bir Devlet memuru, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılabilir mi?Soru: Merhaba. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında çalışmaktayım. Hiç disiplin cezası almadım. Uyarma cezası alsam, bu durum görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girmeme engel teşkil eder mi? İyi çalışmalar.

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 132 nci maddesinin dördüncü fıkrasında, "Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar." hükmü vardır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik'in (Genel Yönetmelik) 7 nci maddesinde, "Kurumlar, atama yapacakları kadrolar için başvuranlarda aranacak disiplin şartlarını çıkaracakları özel yönetmeliklerinde belirler." hükmü; 9 uncu maddesinde de, "Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan önce duyurulur. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür. Kurumların personel işlerinden sorumlu birimlerine yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar kurumlarca resmi internet sitelerinde ilan edilir." hükmü mevcuttur.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde, disiplin cezasına atıfta bulunulan tek hüküm, 11'inci maddesinin birinci fıkrasında geçen, "Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanmak üzere disiplin amirlerine bildirilir." hükmüdür. Bu hükmün de soruda belirtilen hususla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

657 sayılı DMK'nın 132 nci maddesindeki hüküm sadece aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgilidir ve daire başkanı ve üstü görevlere atanmaya ilişkindir. Söz konusu kanuni düzenlemenin herhangi bir yönetmelikle cezalar veya atanılacak görevler bakımından genişletilmesi mümkün değildir.Konuya ilişkin idari yargı kararları ve Devlet Personel Başkanlığı görüşleri de bu yöndedir. Bu hususun tek istisnası, kurumların kendi teşkilat kanunlarında veya diğer bir kanunda hak kısıtlayıcı başka bir düzenleme yapılmış olmasıdır. Ancak 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da bazı disiplin cezaları alanların belirli görevlere atanamayacaklarına ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamaktadır.

Sonuç olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 132 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hüküm, görevde yükselme sınavı kapsamı dışındaki bazı üst görevlere ilişkindir. Görevde yükselme ve unvan değişikliği mevzuatı kapsamında yer alan kadrolara atanacaklara ilişkin herhangi bir disiplin şartı yoktur ve konulamaz. Bunun tek istisnası, kurumların kendi teşkilat kanununda, bunun hilafına bir düzenleme olmasıdır. Ancak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da hiçbir kadro için özel bir disiplin şartı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, memurluktan çıkarma dışındaki disiplin cezalarını almış bulunan personel, mevzuatla aranan şartları taşıdığı görevde yükselme veya unvan değişikliğine tabi kadrolara ilişkin sınav başvurusunda bulunabilir ve başarılı olması halinde bu kadrolara atanabilir.

 03 Ağustos 2017, 03:55 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: