KDK'NIN KAMU'DA DOSTANE YOLLARLA ÇÖZDÜĞÜ DOSYALAR
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 3 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Kamu'da Kamu Denetçiliği Kurumu'nun dostane çözüm kararı ile çözdüğü dosyalarKamu'da Kamu Denetçiliği Kurumu'nun dostane çözüm kararı ile çözdüğü dosyalar

Başvuranın Talebi Doğrultusunda Görevlendirme İşlemi Yapıldı (2017/3008)

Başvuran, mesleğinin acil tıp teknisyeni olmasına rağmen eczacılık şube biriminde görevlendirildiğini, mesleğini yapamadığını ve engelinin de buna mani olmadığını belirterek acil tıp teknisyeni olarak 112 çağrı merkezine görevlendirmesinin yapılmasını talep etmiştir.

Antalya Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile konunun çözümü noktasında irtibata geçilmiştir. Anılan idare tarafından Kurumumuza gönderilen yazıda, başvuranın Antalya ili Gündoğmuş 1 No.lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna atamasının yapıldığı ve şikayet konusunun çözüldüğü anlaşılmıştır.

Başvuranın Talebi Doğrultusunda Atama İşlemi Gerçekleştirildi

2017/3334

Başvuru Tarihi: 3.4.2017

Karar Tarihi: 18/07/2017

Başvuran; 2016 EKPSS yerleştirmesi ile 24 Ağustos 2016 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığına Kütüphaneci olarak atandığını, bütün evraklarını zamanında teslim ettiğini ancak atamasının halen yapılmadığını belirterek mağduriyetinin giderilmesini ve atamasının yapılmasını talep etmektedir.

Kurumumuz ilgili Denetçilik birimi Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile irtibata geçmiş olup çözüme kavuşturulan şikayet başvurusu hakkında başvuran Kurumumuza 23/06/2017 tarihinde elektronik posta göndererek ilgili idare tarafından başvuru konusunun çözüme kavuşturulduğunu ve şikayetinden vazgeçtiğini belirtmiştir.

Engelli Başvurucunun Talep Ettiği Yerde Görevlendirme İşlemi Yapıldı

2017/931

Başvuru Tarihi: 15.2.2017

Karar Tarihi: 17/07/2017

Sağlık Bakanlığı

Kurumumuza 15/02/2017 tarihinde yapılan başvuruda başvuran; 28/11/2016 tarihinde Gaziantep Halk Sağlığı Kurumu Şehit Kamil Toplum Sağlığı Merkezinde engelli memur olarak işe başladığını ve % 80 oranında engelli sağlık raporunun bulunduğunu, Diyarbakır Halk Sağlığı Kurumuna tayin talebi ile başvurduğunu ancak başvurusunun kadro standartlarının dolu olmasından dolayı reddedildiğini, Diyarbakır ili Kamu Hastaneleri Birliğine yapmış olduğu başvurusuna da 11/11/2016 tarihli ''Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesi '' kapsamında tayinin yapılamadığı cevabının verildiğini ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ve Kanun kapsamında çıkarılan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmenliğin ilgili maddelerinde engelli bir bireyin tayininin teşkilat yapısı ve kadro durumu göz önüne alınarak ve yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın yapılacağı hükmünün bulunmasına rağmen söz konusu yönergede engellilik durumundan tayin isteyen memurların adaylığının kalkmadan tayin isteyemeyeceğinin ifade edildiğini belirterek tayinin Diyarbakır ili Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı ve sağlık durumuma uygun bir birime yapılmasını talep etmektedir.

Kurumumuz ilgili Denetçilik birimi Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile konunun dostane çözüm kapsamında halli için irtibata geçmiş olup başvuran, Kurumumuza 03/04/2017 tarihinde gönderdiği elektronik postada, ilgili İdare tarafından başvuru konusunun çözüme kavuşturulduğunu belirtmiştir.

Başvuranın Engelli Nişanlısının Atama İşlemi Yapıldı

2017/3824

Başvuru Tarihi:10.4.2017

Karar Tarihi: 27/07/2017

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı

Başvuran, nişanlısının Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna atandığını, sağlık mazereti bulunduğunu ve engelli memurlara tanınan nakil hakkından yararlanmak istediğini ancak tayinin gerçekleşmediğini belirterek mağduriyetinin giderilmesini Kurumumuzdan talep etmektedir.

Kurumumuz ilgili Denetçilik birimi yetkilileri Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı yetkilileri ile konunun dostane çözüm kapsamında halli için irtibata geçmiş olup ile 19/07/2017 tarihinde yapılan ve tutanak altına alınan telefon görüşmesinde; başvuran tarafından, nişanlısının şikayet konusu talep doğrultusunda atamasının yapıldığı ve şikayetinin olumlu sonuçlandığı belirtilmiş ve Kurumumuzun ilgisi nedeniyle memnuniyetleri iletilmiştir.

Başvuranın Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kısa Sürede Sonuçlandırıldı

2017/6118

Başvuru Tarihi: 11.5.2017

Karar Tarihi. 27/07/2017

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü

Başvuran, Yükseköğretim Kurulunun 1012174 numaralı ilanına başvurduğunu ve kazandığını, gerekli evrakları teslim etmesine rağmen hakkında yürütülen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının gecikmesi sebebiyle halen işe başlayamadığını belirterek mağduriyetinin giderilmesini Kurumumuzdan talep etmektedir.

Kurumumuz ilgili Denetçilik birimi Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü ile konunun dostane çözüm kapsamında halli için irtibata geçmiş olup, başvuran Kurumumuza gönderdiği 03/07/2017 tarihli dilekçesinde; hakkında yürütülen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sonuçlandığını ve görevine başladığını dolayısıyla başvuru konusu talebinin olumlu sonuçlandığını belirtmiştir.

Başvuranın Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kısa Sürede Sonuçlandırıldı

2017/3772

Başvuru Tarihi: 7.4.2017

Karar Tarihi: 27/07/2017

Adalet Bakanlığı

Başvuran, Ağrı Adliyesi Patnos L Tipi Cezaevi için yapılan sözleşmeli infaz koruma memurluğu sınavını kazandığını ancak hakkında yürütülen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının gecikmesi sebebiyle halen işe başlayamadığını belirterek mağduriyetinin giderilmesini Kurumumuzdan talep etmektedir.

Kurumumuz ilgili Denetçilik birimi Adalet Bakanlığı yetkilileri ile konunun dostane çözüm kapsamında halli için irtibata geçmiş olup başvuran Kurumumuza gönderdiği 14/06/2017 tarihli dilekçesinde; hakkında yürütülen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının sonuçlandığını ve 07/04/2017 tarihinde görevine başladığını dolayısıyla başvuru konusu talebinin olumlu sonuçlandığını iletmiştir.

Başvuranın Talebi Doğrultusunda Atama İşlemi Yapıldı

2017/3528

Başvuru Tarihi: 5.4.2017

Karar Tarihi:27/07/2017

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

Başvuran başvurusunda özetle, Uzunköprü Kız Öğrenci Yurt Müdürlüğünde memur olarak

görev yaptığını, eşinin ise Edirne merkezde bulunan Sultan II. Murat Erkek Öğrenci Yurt Müdürlüğünde görev yaptığını, şu an doğum izninde olduğunu ve görev yeri merkeze çok uzak olduğundan dolayı süt izinlerinde sıkıntı yaşayacağını belirterek aile birliğinin sağlanması için atamasının merkez ilçede bulunan Selimiye Kız Öğrenci Yurt Müdürlüğüne yapılmasını talep etmektedir.

Kurumumuzca gerçekleştirilen dostane çözüm girişimleri çerçevesinde, başvuru konusu ile ilgili olarak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden bilgi belge talep edilmiştir. İdare 24/05/2017 tarihli cevabi yazısında, en kısa sürede talebin değerlendirileceği bilgisini vermiştir. 28/06/2017 tarihinde tutanak altına alınan telefon görüşmesinde ise başvuran talebinin idare tarafından yerine getirildiği bilgisini vererek ilgilendiğimiz için teşekkür etmiştir.

Başvuranın Talebi Doğrultusunda Atama İşlemi Yapıldı

Başvuran, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 05/09/2014 tarihinde memur kadrosuna atandığını, elektrik teknikerliği bölümünden mezun olduğunu, 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri çerçevesinde unvan değişikliği talebiyle idareye başvurduğunu, talebin idarece reddedildiğini ifade ederek unvan değişikliği talebinde bulunmuştur.

Başvuruya ilişkin inceleme ve araştırma sürecinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde; başvuranın şikayet sebebi olan unvana Kurumu tarafından 03/04/2017 tarihinde atamasının gerçekleştirildiği tespit edilmiş olup, başvuran Kurumumuza gönderdiği 12/05/2017 tarihli e-posta da ilgi ve alakamızdan dolayı teşekkürlerini sunmuştur.

Yürütülen Güvenlik Soruşturması Sonucunda, İdarenin Gerekli İşlemleri Süresinde Yapması Sağlandı (2017/3001)

Başvuran, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan ve 18/10/2016 tarihinde sonuçları açıklanan Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı sınavını kazandığını, takiben hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanıp ilgili kuruma gönderildiğini, ancak hakkında 2011 yılında açılan ceza davasının atanmasında sorun teşkil ettiğini, konuyla ilgili olarak idarenin 15 gün içinde işlem tesis etmesi gerekirken herhangi bir işlem yapmadığını belirterek mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir.
Başvuranın yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile irtibata geçilmiştir. Başvuranın Kurumumuza gönderdiği 29/03/2017 tarihli dilekçesinde ve 15/05/2017 tarihinde başvuran ile yapılan telefon görüşmesinde; sorununun Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çözüldüğünü ve şikayet başvurusunda yer alan talebinin yerine getirildiğini belirtmiştir.

Başvurucunun Kütüphaneye Üyeliği Sağlandı (2017/1015)

Başvuran, kütüphanede yaşanan olay sonucunda güvenlik görevlisi hakkında işlem tesis edilmesi ve kütüphane üyeliğinin iade edilmesini talep etmiştir.

Kurumumuz sorunun çözümü noktasında Ümraniye Belediye Başkanlığı ile irtibata geçmiştir. Ümraniye Belediye Başkanlığının 20/04/2017 tarihli ve E.5526 sayılı yazısında yaşanan olay sonucunda ilgili personelin görev yerinin değiştirildiği ve başvuranın kütüphane üyeliğinin iptal edildiği, taraflar arasında uzlaşma sağlandığından adli işlem yapılmadığı bilgisi verilmiştir. Ümraniye Belediye Başkanlığı Başkan Yardımcısı ... ile 30/05/2017 tarihinde yapılan telefon görüşmesinde, başvuranın kütüphane üyeliğinin iadesi talebi iletilmiş, ... irtibat bilgilerinin başvuranla paylaşılmasını isteyerek başvuranın kendisiyle teması halinde konunun çözümleneceğini ifade etmiştir. Başvuran ile 30/05/2017 tarihinde yapılan telefon görüşmesinde alınan bilgiler iletilmiş, başvuran tarafından Kurumumuzun ve Belediye Başkanlığının tutumundan duyulan memnuniyet ifade edilmiştir.

 18 Ağustos 2017, 18:19 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: