YIPRANMA SÜRESİ DÜZENLEMESİ GEÇMİŞİ KAPSAR MI?
ADMiN
TBMM'ye sunulan kanun teklifinde yer alan yıpranma payı süresi geçmiş dönemi kapsamayacakTBMM'ye sunulan kanun teklifinde, 5510 sayılı Kanunun yıpranma sürelerini düzenleyen 40. maddesine ekleme yapılarak, sağlık çalışanlarına yılda 60 gün yıpranma payı verilmesi öngörülmüştür.

Ancak bu düzenlemenin geçmişe yönelik olarak uygulanabilmesi için, kanun teklifinde bir geçici madde düzenlemesi yer almamaktadır.

Bu nedenle, düzenlemenin yasalaşması durumunda, yıpranma süresi hakkı sadece yürürlüğe girdiği tarihten sonraki hizmet süreleri için uygulanacaktır. Yani düzenleme geçmiş süreleri kapsamamaktadır.

 20 Temmuz 2018, 09:20 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: