İDARİ İZİN NEDEN GEBELERE VERİLMEDİ?
ADMiN
60 yaş üstüne ve kronik hastalara idari izin verilirken gebelere izin verilmemesi, hamile kamu personelinin tedirgin ettiCumhurbaşkanlığı 2020/8 sayılı Genelgeyle, 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle kimlere idari izin verildiğini yeniden belirledi.

Yayımlanan genelgede sadece 60 yaş üstü personel ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı olanların, 1 Haziran'dan itibaren idari izinli sayılacağı belirtildi.

Ancak, hamile personelin, idari izinli sayılacak personel arasında gösterilmemiş olması, kamu personelini oldukça tedirgin etmiştir.

Gebe personelin göreve başladıktan sonra koronavirüs hastalığına yakalanması onulmaz yaralar açacaktır. Sadece, işe gidişin yaratacağı gerginlik bile hamilelik sürecine zarar verebilecektir.

Gebelerin kapsam dışında bırakılması hususunun yeniden ele alınmasında fayda bulunmaktadır.

 31 Mayıs 2020, 00:12 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: