B GRUBUNA YERLEŞEN BİR ADAY DAHA SONRA A GRUBU VEYA B GRUBU BAŞKA BİR KADROYA GEÇEBİLİR Mİ?
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 13 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
B grubuna yerleşen bir aday daha sonra A grubu veya B grubu başka bir kadroya geçebilir mi?
 16 Eylül 2007, 10:09 
ADMiN
657 sayılı Kanunun 54. maddesine göre adaylık süresi içerisinde (adaylık en az 1 yıl en çok 2 yıl dır) bir memurun başka bir kuruma nakli mümkün değildir. Ancak, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlarda aday memur olarak görev yapmakta iken A Grubu kadrolara ait giriş sınavını kazanan kişilerin yapacağı geçiş nakil olarak görülmemektedir. Bu nedenle aday bir memur, A Grubu kadrolara atanmaya hak kazanır ve kendi çalıştığı kurumdan muvafakat alır ise, sınavını kazandığı A Grubu kadroya geçebilir. Genel olarak kurumlar bu tür durumlarda muvafakat vermekle beraber, bazen de muvafakat verilmemektedir. Ancak, muvafakat verilmemesi halinde uğranılacak maddi kayıplar gerekçe gösterilerek İdari Yargı mercilerinde iptal davası açılabilir. Bu konuda Memurlar.net'in "Mahkeme Kararları" kategorisine bakınız.

Aynı durum B grubu kadrolar için de geçerlidir. Bu konuyla ilgili Devlet Personel Başkanlığının görüşleri bulunmaktadır. Ancak, bu görüşler kamuoyuna duyurulmadığı için birçok kişi mağdur olmuştur.

 16 Eylül 2007, 10:09 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: