DANIŞTAY: KPSS DE YAŞ SINIRI GETİRİLEMEZ
ADMiN
DİKKAT: Bu konu 13 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Danıştay 12. Dairesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) giren ve kazanan adaylara, kurumların özel olarak yaş sınırı getiremeyeceğine karar verdi. KPSS’de başarılı olan H.Ç’nin açtığı davayı karara bağlayan Danıştay, “Kanun, tüzük, yönetmelik yerine sınav klavuzunda getirilen yaş koşulunu taşımadığından bahisle atama talebinin reddi yolundaki işlemde hukuka uyarlık yoktur" dedi.

İnşaat mühendisi olan H.Ç. KPSS sınavında Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü’ne girmeye hak kazandı. Yerleştirmede esas alınan KPSS ilanının koşullar bölümünde “27 yaşından gün almamış olma" şartı koşulmuştu. Sınav sonrası 27 yaşından gün alan H.Ç. bu nedenle kazandığı göreve atanmadı.

KPSS’yi kazandığı halde ataması yapılmayan H.Ç’nin açtığı dava Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Davanın temyiz incelemesini yapan Danıştay 12. Dairesi, emsal bir karara imza attı. Daire, kanun, tüzük ve yönetmelik yerine sınav kılavuzunda getirilen yaş koşulunu taşımayanların atanmasının yanlış olduğuna karar veren ve davayı reddeden idare mahkemesi kararını bozdu.

Kararda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesinde, genel olarak 18 yaşını tamamlayanların devlet memuru olabileceğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

“657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 40. maddesinde, 18 yaşını tamamlayanların Devlet memuru olabileceği, bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerin en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanunu’nun 12. maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabileceği belirtilmiştir. Davalı idare tarafından 657 sayılı Yasanın 48/B maddesi ile kendisine verilen özel şartları belirleme yetkisi kullanılmış ise de, bu yetkinin normlar hiyerarşisinde yer alan bir düzenleme ile yani kanun, tüzük ve yönetmelik gibi bir normla yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda kamu personeline ilişkin bir düzenlemenin sınav ilanıyla yapılması hukuka aykırılık oluşturmaktadır. Bu durumda, İdare Mahkemesi tarafından sınav ilanı esas alınarak davanın reddedilmesinde hukuki isabet görülmemiştir"
 17 Eylül 2007, 01:01 
ADMiN
Danıştay’ın bu kararının ardından 18 yaşını dolduran herkesin, KPSS sınavında başarılı olursa göreve atanması ve KPSS kitapçıklarında aranan yaş sınırı yerine 657 sayılı yasada yer alan yaş sınırının esas alınması gündeme gelecek.


Alıntı: Milliyet
 17 Eylül 2007, 01:02 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: