OSMANLI DEVLETİ TARİHİNDE İMZALANAN BÜTÜN ANTLAŞMALAR
BartinLee

DİKKAT: Bu konu 10 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
SEGEDİN 1444 Macarlar Önderliğindeki Haçlı ittifakı
- Osmanlı Devletiyle Haçlılar arasında yapılan ilk anlaşma
- 10 yıl savaş yapılmayacak
- Eflak, vergi vermek koşuluyla Macaristan’ın olur
- Sırp Krallığı yeniden kurulur

İSTANBUL 1479 Venedik
- Osmanlılar, Venediklilere bazı ayrıcalıklar tanıdı
- Venedikliler, Osmanlılardan aldıkları yerleri geri verdiler

İSTANBUL 1533 Avusturya
- Avusturya Osmanlı Devletinin üstünlüğünü kabul eder
- Osmanlı sadrazamı ile Avusturya kralı eşit sayılır

AMASYA 1555 İran
- Osmanlılar ile İran arasında imzalanan ilk antlaşma
- Tebriz, Doğu Anadolu, Irak Osmanlılara brakıldı

FERHAT PAŞA (İSTANBUL) 1590 İran
- Osmanlı Devleti, bu antlaşma ile doğuda en geniş sınırlara ulaştı
- Dağıstan, Azerbaycan, Gürcistan Osmanlılara bırakıldı

ZİTVATORUK 1606 Avusturya
- Osmanlı Devleti Avusturya ü;zerinde elde ettiği üstünlüğü kaybetti
- Avusturya kralı Osmanlı padişahına denk sayıldı

NASUH PAŞA 1611 İran
- Daha öncesinde alınan yerler İran’a geri verildi. Buna karşılık İran her yıl 200 deve yükü; ipek gönderecektir.
- Osmanlı’nın elde ettiği toprakları geri verdiği ilk antlaşmadır

SERAV 1618 İran
- İran, Nasuh Paşa Antlaşmasının koşullarını kabul etti

HOTİN 1621 Lehistan
- İki taraf birbirinin topraklarına saldırmayacak
- Lehistan Osmanlı’ya vergi vermeye devam edecek

KASR-I ŞİRİN 1639 İran
- Bağdat Osmanlılara kaldı
- Bugünkü Türk-İran sınırı çizildi

VASVAR 1664 Avusturya
- Avusturya’dan alınan yerler geri verildi

BUCAŞ 1672 Lehistan
- Osmanlının toprak kazandığı son antlaşmadır
- Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlara ulaştı

KARLOFÇA 1699 Kutsal İttifak (Avusturya, Lehistan, Venedik, Malta, Rusya)
- Osmanlı Devletinin toprak kaybettiği ilk antlaşmadır
- Gerileme Dönemi başladı

İSTANBUL 1700 Rusya
- Ruslarla imzalanan ilk antlaşmadır
- Ruslara ilk kez toprak verilmiştir. Ruslar Karadeniz’e inme yolunda ilk adımı atarlar
- Karlofça antlaşmasını tamamlar niteliktedir
- Ruslar İstanbul’da daimi elçi bulundurabilecek

PRUT 1711 Rusya
- İstanbul antlaşması ile Ruslara bırakılan Azak kalesi geri verildi
- Rusya İstanbul’da daimi elçi bulunduramayacaktı

PASAROFÇA 1718 Avusturya
- Yukarı Sırbistan, Belgrat Avusturya’ya verildi
- Belgrat ilk kez elden çıkar
- Lale devri başladı. Batıyla 20 yıl savaş yapılmadı

İSTANBUL 1724 Rusya
- Rusya ile Osmanlı, İran topraklarını payeden antlaşma imzaladılar
- Ruslar İran topraklarının Dağıstan ve Hazar kıyılarını işgal edecekler. Osmanlılar Gence, Karadağ, Revan, Tebriz’i alır

AHMET PAŞA 1732 İran
- Gence, Tiflis, Dağıstan Osmanlıda kalacak
- Tebriz, Kırmansah ve Hameden eyaletleri İran’a verilecek

BELGRAD 1739 Rusya-Avusturya
- Karadeniz son defa bir Türk gölü haline geldi
- Pasarofça Antlaşması ile Avusturya’ya verilen Belgrat geri alındı

KÜÇÜK KAYNARCA 1774 Rusya
- Ruslar Ortodoksların hakkını korur
- Ruslar kapitülasyonlardan yararlanır
- Ruslar kutsal bölgeleri ziyaret edebilecek
- Kırım’a bağımsızlık verilir, Kırım hanlığı dini bakımdan Osmanlıya kalır (Osmanlı ilk kez Müslüman bir toprak parçasını yitirdi)
- Osmanlı ilk kez savaş tazminatı öder
- En ağır koşulları olan antlaşmalardandır

AYNALIKAVAK TENKİHNAMESİ 1779 Rusya
- Ruslar, Kırım’daki askerlerini çekecekler, Osmanlı Devleti de buna karşılık Şabin Giray’ın Hanlığını onaylayacak

ZİŞTOVİ 1791 Avusturya
- Avusturya savaşta aldığı yerleri geri verdi

YAŞ 1792 Rusya
- Kırım’ın Rusya’ya ait olduğu onaylandı
- Kırım eldençıktı
- Dağılma Dönemi başladı

EL-ARİŞ MUKAVELESİ 1802 Fransa
- Fransızlar, Mısır’ı boşaltarak Osmanlıya teslim edecekler
- Buna karşılık İngilizler onları gemiyle Fransa’ya taşıyacak

BÜKREŞ 1812 Rusya
- Sırbistan’a ayrıcalık tanındı. Bir azınlığa ilk kez ayrıcalık tanındı
- Prut Nehri iki devlet arasında sınır oldu

EDİRNE 1829 Rusya
- Yunanistan’ın bağımsızlığı tanınmış oldu
- İlk bağımsızlığını ilan eden Yunanistan’dır

KÜTAHYA 1833 Kavalalı Mehmet Ali Paşa
- Osmanlı Devleti ilk kez bir valisine ayrıcalıklar tanıdı

HÜNKAR İSKELESİ 1833 Rusya
- Osmanlı Devleti ile Rusya ilk kez birbirine yardım edecek
- Osmanlı Devleti’nin boğazlarla ilgili egemenlik hakkını kullanarak imzaladığı son antlaşmadır

LONDRA KONFERANSI 1840 İngiltere, Rusya, Prusya, Avusturya
- Mısır sorunu çözüldü.
- Konferans öncesi Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerin desteğini sağlamak için Tanzimat Fermanı’nı ilan etmiştir

LONDRA BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ 1841 Prusya, Avusturya, Rusya, Fransa, İngiltere
- Boğazlar Osmanlı Devletinde kalacak
- Boğazlarla ilgili imzalanan ilk resmi antlaşmadır
- Osmanlı Devletinin egemenlik haklarına dayanarak imzaladığı son antlaşma

PARİS 1856 İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya, Piyomento
- Osmanlı Devleti ilk defa Avrupalı sayıldı
- Eflak ve Boğdan’a ayrıcalıklar verildi

AYESTEFANOS (YEŞİLKÖY) 1878 Rusya
- Rusya Osmanlı Devletini istediği gibi parçaladı
Bu antlaşma uygulanmadı

BERLİN 1878 İngiltere, Almanya, Avusturya
- Sırbistan, Romanya, Karadağ bağımsızlıklarını ilan etti
- Kars, Ardahan, Batum Rusya’ya verildi
- İlk kez Ermeni sorunu ortaya çıktı
- Çok sayıda devlet Osmanlıdan ayrıldı

UŞİ 1912 İtalya
- Trablusgarp bölgesi İtalya’ya bırakıldı
- Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika’daki son toprak parçasını kaybetti

LONDRA 1913 Balkan Ulusları
- Midye-Enez çizgisi Osmanlı ile Bulgaristan arasında sınır olarak kabul edildi
- Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti
- Avrupa ve Ege’deki Osmanlı varlığı sona erdi

İSTANBUL 1913 Bulgaristan
- Bugünkü Türk-Bulgaristan sınırı çizildi
- İki devlet arasında Meriç ırmağı sınır oldu

ATİNA 1913 Yunanistan
- Yanya, Selanik, Girit Yunanistan’a bırakıldı

MONDROS TAKERESİ 1918 İtilaf Devletleri
- Osmanlı Devleti koşulsuz teslim oluyor. Böylece Osmanlı varlığı fiilen sona ermiş sayılıyor

BREST-LİTOWSK 1918 Sovyet Rusya
- Kars, Ardahan, Batum Osmanlı Devleti’ne geri verildi
- Osmanlı Devleti ile Sovyet-Rusya arasında imzalanan ilk antlaşmadır

SEVR 1920 İtilaf Devletleri
- İtilaf Devletleri Osmanlıyı istedikleri gibi paylaşmışlardır
- Bu antlaşma geçerli sayılmamıştır
- Osmanlı Devleti’nin imzaladığı son antlaşmadır
 25 Kasım 2010, 01:57 
alhame

Tşkler
 25 Kasım 2010, 04:03 
dide

Teşekkürler
 04 Ekim 2011, 02:36 
emre34

Brovo
 07 Nisan 2016, 13:19 
bigbang06

Thanks bro!
 23 Mart 2018, 18:53 
Sayfalar:  
1