GENE TARİH : /
gullen
DİKKAT: Bu konu 8 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Aşağıdakilerden hangisi tanzimat dönemi gelişmelerinden biri değildir?

A) Mecelle nin hazırlanması
B) Tercüman-ı ahval ın yayınlanması
C) Muharrem kararnamesinin yayınlanması
D) kız rüştiyelerinin açılması
E) Vilayet nizamnamesi nin hazırlanması

Cevap: c ama ben e yi işaretledim. Vilayet nizamnamesi, 2. Mahmut döneminde hazırlanmamış mıydı? ?
 18 Ocak 2012, 01:25 
izmirlee
Yok hayır vilayet nizamnamesi tanzimat döneminde oldu enimim hatta iller sancak ve nahiyeler belli oldu bu nizanname ile . .
 18 Ocak 2012, 02:19 
Tolgard
Muharrem Kararnamesi 1. Meşrutiyet zamanında açıklandı
 21 Haziran 2012, 18:59 
goraman07
Tanzimat dönemi 1839 -1876 yılları arasını kapsar. Osmanlı Devleti 1854 Kırım Savaşı ' ndan sonra ilk kez borçlanmaya başlamıştır. Bu tarihten itibaren 20 yıl boyunca çeşitli aralıklarla iç ve dış piyasalardan borçlanılmıştır. Ancak bu kaynaklar verimli değerlendirilemediğinden dolayı borçların vadesi gelince ödeme sıkıntısı çekilmiş, zamanla anapara ve faizler ödenemez hale gelmiştir. En nihayetinde 1874-1875 yıllarında bütçe dengesi tamamen bozulmuş, gelirler borç faizlerini bile karşılayamaz olmuştur. Bunun neticesinde 30 Ekim 1875 tarihinde “Ramazan Kararnamesi (moratoryum) ile maliyenin iflası ve borçların ödenmesi ile ilgili bir plân ilan edilmiştir. Nisan 1876 tarihinden sonra ise borç geri ödemeleri tamamen durdurulmuştur.
1876-1881 Yılları arasında Osmanlı Devleti ' nin borçların ödenmesiyle ilgili mali sistemi düzenleyici çalışma yapamaması sonrasında, alacaklı devletlerin ve bankerlerin yoğun baskı ve lobileri neticesinde çeşitli müzakereler yapılmış ve alacaklıların anaparadan önemli ölçüde indirim yapmaları konusunda uzlaşılmasının ardından, 20 Aralık 1881 (28 Muharrem 1299) tarihinde açıklanan Muharrem Nizamnamesi (Kararnamesi) ile borçların ödenmesi için devletin iktisadi faaliyetlerinin yönetimi yabancıların kontrolüne verilmiştir.
 21 Haziran 2012, 20:43 
dd
Mecellenin hazırlanması-Abdülaziz dönemi-tanzimat dönemi
tercümanı ahval- Abdülmecit dönemi- tanzimat dönemi
kız rüştiyelerinin açılması-Abdülmecit dönemi- tanzimat dönemi
vilayet nizamnamesi-Abdülaziz dönemi-tanzimat dönemi

93 harbi sırasında istibdat dönemine girildi (1878de), bu dönemde Abdülhamit devletin iflas ettiğini muharrem kararnamesiyle açıkladı. duyunu umumiye kuruldu. sonrasını biliyorsunuz anamızı ağlattılar.
 23 Haziran 2012, 15:45 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: