VATANDAŞLIK SORUSU
gullen
DİKKAT: Bu konu 8 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
1982 Anayasasında aşağıdakilerin hangileri kişinin temel hak ve ödevleri (negatif statülü ) arasında sayılmamıştr?

1) Konut dokunulmazlığı
2) eğitim ve öğretim hakkı
3) mülkiyet hakkı

a) yalnız1
b) yalnız 2
c) yalnız 3
d) 1 ve 2
e) 2 ve 3

cevap b verilmiş. . Detaylı açıklycak olan biri var mı? ? Ayrıca negatif statü ne demek? ?
 21 Şubat 2012, 20:40 
Tolgard
Kişinin temel hak ve ödevleri negatif statü
Sosyal hak ve ödevler pozitif statü
Siyasal hak ve ödevler aktif statü haklarıdır.


Eğitim ve öğretim hakkıını devlet sağlar o yüzden sosyal haklar arasındadır cevap B
 21 Haziran 2012, 19:27 
goraman07
Negatif Statü Haklar: Negatif statü haklar kiþinin haklar ve ödevleridir. Devletin kiþiye bağlı hak ve özgürlüklere müdahake etmemesi gerekir.
Örneğin konut dokunulmazlığı hakkı, kişi güvenliği hakkı, din hürriyeti, düşünce hürriyeti negatif statü hakkı niteliğindedir.
Pozitif statü Haklar: Sosyal hak ve özgürlüklerdir. Devletin hak ve özgürlükleri eþitlemesi gerekir (eşitlik çerçevesi içinde) . Düzenleme esas sınırlamalar istinadır.
Çalışma hakkı, sağlık hakkı, konut hakkı, sosyal güvenlik hakkı bu tür haklardandır.
Aktif Statü Haklar : Katılma hakları.
Seçme ve seçilme hakkı, siyasî parti kurma hakkı, siyasî faaliyette bulunma hakkı, kamu hizmetine girme hakkı, dilekçe hakkı aktif statü haklarına örnek gösterilebilir.
 21 Haziran 2012, 20:26 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: