PROBLEM. .
oneday
DİKKAT: Bu konu 8 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
1.
27 Kişilik bir sınıfta öğrencilerin yaş dağılımı şu şekildedir:
10 yaşında 14 kişi
11 yaşında 6 kişi
12 yaşında 7 kişi olduğuna göre sınıftan yaş ortalaması 11 olacak şekilde en çok kaç öğrenci seçilir? (Cevap: 20)

2.
Gerçek sayılar kümesinde * işlemi
x * y = x + y - 8xy biçimde ise * işlemine göre tersi olmayan eleman kaçtır? ( Cevap: 1/8)

3.
26 Kişilik bir sınıftan öğrencilerden 4 ' ü tarihten kalmış, 16sı felsefeden geçmiştir. Her iki dersten de kalan 3 kişi ise yalnız felsefeden kalan kaç kişidir? (Cvp: 7)

4.
Bir satıcı aldığı 5 kg yaş sabunu kurutunca 4 kg kuru sabun elde ediyor. Buna göre sabunun maliyeti yüzde kaç artmıştır? (%25)

5.
Gerçek sayılarda # işlemi
a # b = a + b - 4 şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre 3ün # işlemine göre tersi kaçtır? (5)

6.
8^4 + 4^8 Toplamı 2 tabanında yazıldığında kaç basamaklı bir sayı elde edilir? (Cevap: 17)

7.
A= [2, 3, 4, 5, 6, 8] kümesinin dört elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde tek rakamlardan en az biri bulunur? (14)

8.
Banu, ayşe, serapın bugünkü yaşları sırasıyla x, y, 15tir. Ayşe doğduğunda banunun doğmasına (y-9) yıl vardı buna göre banu doğduğunda serap kaç yaşındaydı? (6)

9.
Bir tüccar bir mala etiket fiyatı üzerinden %40 indirim yaptığında maliyet üzerinden %20 kar elde ediyor bu tüccar indirim yapmadan önce bu malı maliyet üzerinden yüzde kaç karla satmaktaydı? (100)

10.
Bir doktor 4günde bir nöbet tutmaktadır. 17. Nöbetini salı günü tuttuğuna göre 9. Nöbetini hangi gün tutmuştr? Cuma
 20 Mart 2012, 17:00 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: