YANSITICI GÖZLEM ? ?
huzur27
DİKKAT: Bu konu 8 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Ayşe derslerde anlatılanları dikkatlice düşünen

ve sezgi yoluyla çok iyi anlayan bir öğrencidir.

Öğrendiklerinin özünü kavrayarak " ne " sorusundan

çok " nasıl " ve " neden " sorularına yanıt aramaktadır.

Yukarıda verilen öğreneğe göre Ayşe ' nin

hangi öğrenme stiline sahip olduğu söylenebilir?

A) Uzamsal öğrenme

B) Eklemleme

C) Somut yaşantı

D) Yansıtıcı gözlem

E) Soyut kavramsallaştırma

2010 da çıkan bu soru nasıl yansıtıcı gözlem olur açıklar mısınız?
 27 Mart 2012, 14:51 
mimozam
Yansıtıcı gözlem: Bu öğrenme biçimi düşünce ve

olayları dikkatlice gözlemleyerek farklı görüş açılarından

değerlendirme süreci üzerine odaklanmıştır.

Kolb (1984) bu öğrenme biçimini benimseyen

kişilerin pratik uygulamalar yerine olayın

özünü kavrama, doğru nedir, nasıl oluşur gibi sorulara

yanıt aramaya çalışma; düşünce ve olayları

sezgi yoluyla anlama; fikirlerin oluşmasında

kendi düşünce ve duygularına güvenme, sabırlı,

tarafsız ve dikkatli düşünerek karar verme konularında

başarılı olduklarını belirtmiştir. (Ö. Demirel,

Eğitimde Program Geliştirme, s.138)

Yansıtıcı öğrenme stiline sahip bireyler karar

vermeden önce olayı dikkatlice izleme değişik

bakış açılarından görebilme üzerine odaklanırlar.

Karşılaştıkları durumları dikkatlice inceleyip açıklama

eğilimindedirler.
 27 Mart 2012, 15:12 
huzur27
Hocam bu soru hatalı diyorlar. Somut yaşantı konusunda hissederekte var. Düşünerek soyut yaşantıya nedeni ve nasılı da yansıtıcıya giriyor. Bu soru üçünü aynı anda mı sormuş?
 27 Mart 2012, 15:34 
mimozam
Soyut Kavramsallaştırma

Mantık, kavramlar ve düşünceler duygulardan çok daha önemli bir yere sahiptir. Genel kurallar, kuram geliştirme ve bir problemin çözümünde bilimsel yaklaşım önem kazanmaktadır.

Bu öğrenme şeklini benimseyen bireyler yalnız olarak çalışırlar, kuramları okuyarak öğrenirler ve düşüncelerini mantıksal bir şekilde sunmaları etkili bir öğretim için gereklidir.

Bu öğrenme şeklini benimseyen bireyler; düşünce ve olayların mantıksal analizini yaptıktan sonra harekete geçme yoluyla gerçekleştirilen düşünerek öğrenme etkinliğini tercih ederler. Belki bununla karıştırılabilr ama ama özünü kavrama ve neden nasılı sorma bütün yayınlarda direk aynı ifade yansıtıcı gözlemin tanımında var somut yaşantı hiç olamaz sezgi , düşüce kavramlarının geçtiği yerde. Ben direk yansıtıcı gözlem derdim.
 27 Mart 2012, 15:53 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: