TARHHHHHH
gullen
DİKKAT: Bu konu 8 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Atatürk çağdaş Türkiye’yi yaratabilmek için eğitime büyük önem vermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi, O’nun dönemindeki uygulamalardan biri değildir?
A) Yüksek Ziraat Enstitüsü açılmıştır
B) Harp Okulu açılmıştır
C) Millet Mektepleri açılmıştır
D) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi açılmıştır
E) Darül Fünun İstanbul Üniversitesi adını almıştır.
Ben a dedim ama cevap b imiş. Bunların tarihlerni bilen var mı acaba ?
 31 Mart 2012, 03:23 
bay69
Cevap b askeri bir okul çünkü. A eğitimle ilgili burda yetişenler tarımda bilinçli eğitimli insanlar yetiştirildi bu okulda.
 31 Mart 2012, 12:06 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: