VATANDŞLK3
gullen
DİKKAT: Bu konu 8 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun Yönetim Kurulu üyelerini atamak görev ve yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) TBMM
B) Cumhurbaşkanı
C) Bakanlar Kurulu
D) Başbakan

ben b yaptm ancak cevap c imiş? ? ?
 01 Nisan 2012, 18:51 
mimozam
Yönetim Kurulu:

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun Yönetim Kurulu
Madde 11– (Değişik birinci fıkra: 11/6/2008-5767/3 md. ) Kurumun en yüksek karar ve yönetim organı olan Yönetim Kurulu; Genel Müdür, Bakanlar Kurulu tarafından genel müdür yardımcıları arasından atanan iki üye ile elektronik veya kitle iletişimi alanlarında bir; hukuk alanından bir; işletme, iktisat veya maliye alanlarından bir ve sanat veya kültür alanlarından bir kişi olmak üzere, bu alanlarda temayüz etmiş kişiler arasından seçilen ve atanan dört üyeden oluşur. Dışarıdan seçilen yönetim kurulu üyeleri; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından her bir alandan teklif edilen iki kat aday arasından Bakanlar Kurulu kararı ile atanır.
T
 01 Nisan 2012, 18:56 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: