VAT4
gullen
DİKKAT: Bu konu 8 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
1982 Anayasasının üniversiteleri düzenleyen hükümleri göz önüne alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından kanunla kurulur.
B) Kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tâbi yükseköğretim kurumları kurulabilir.
C) Üniversiteler ve bunlara bağlı birimler, Devletin gözetimi ve denetimi altında olup, güvenlik hizmetleri Devletçe sağlanır.
D) Öğretim elemanları; Yükseköğretim Kurulunun veya üniversitelerin yetkili organlarının dışında kalan makamlarca her ne suretle olursa olsun görevlerinden uzaklaştırılamazlar.
E) Üniversitelerin hazırladığı bütçeler; özerktir ve merkezi yönetim bütçesine bağlı değildir.


Nasıl yaniii? ? ? ? Cevap e imiş . //
 01 Nisan 2012, 18:52 
huzur27
Bütçeleri üniversitenin MEB ' e bağlıdır.
Ayrı bir kurum gibi görünüyor ancak mali kaynağını mebten alır.
Özerkliği iç içlerindedir.
 01 Nisan 2012, 20:38 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: