VATANDAŞLIK-ANAYASAL GELİŞMELER
aysegul88
DİKKAT: Bu konu 8 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Türk tarihinde çok partili hayata geçiş ilk kez hangi anayasal düzenlemeyle gerçekleşmiştir_?
A) Kanunu Esasi
b) Kanunu Esasi 1909 değişiklikleri
c) 1921 anayasası
d) 1924 anayasası
e) 1924 anayasası 1946 değişiklikleri
 08 Nisan 2012, 15:26 
sosyalciler
B olmalı hocam
 08 Nisan 2012, 17:17 
bay69
İlk defa Knuni esasi ile geçildi çok partili hayata cevap A
 08 Nisan 2012, 21:11 
gullen
Tabiki de e
 09 Nisan 2012, 01:20 
huzur27
ürkiye’de çağdaş anlamda siyasal partiler 1876 Anayasası’nda (Kanun-i Esasi) 1909 yapılan köklü değişikliklerle ortaya çıktı. 1913’te Babıali Baskını’yla tek parti durumuna gelen İttihat ve Terakki Fırkası 1918’e kadar bu konumunu sürdürdü. Mondros Mütarekesi’ni izleyen günlerde İstanbul’da kurulan partiler Anadolu’da ulusal kurtuluş mücadelesini sürdüren örgütlerce benimsenmedi. Bu örgütlerin oluşturduğu Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Kurtuluş Savaşı’nın merkezi örgütü konumundaydı. Bu örgüt Halk Fırkası’na dönüşerek (9 Eylül 1923) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk siyasal partisini oluşturdu. Partinin adı 10 Kasım 1924’te Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF) olarak değiştirildi. Gene 1927’te Cumhuriyet’in ilanına ve halifeliğin kaldırılmasına karşı çıkan bir grup Cumhuriyet Halk Fırkası’ndan istifa ederek Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı (TCF) kurdu.
 09 Nisan 2012, 01:30 
huzur27
II.Meşrutiyetin İlanı:(1908-1909)
Kanuni Esasi'deki Değişiklik
-II.Abdülhamit döneminde yapılmıştır.
-Çok partili hayata geçilmiştir.
 09 Nisan 2012, 01:31 
aysegul88
Teşekkür ediyorum herkese
 12 Nisan 2012, 20:34 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: