TBMM
gullen
DİKKAT: Bu konu 8 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Aş hangisi TBMM nin karar biçiminde gerçekjlştrdiği işlemlerden biridir? ?
A) milletler arası antlaşmaları uygun bulma
B) af ilan etmek
c) Bakanalar kuruluna KHK çıkarma yetkisi vermek
D) bütçeyi kabül etmek
E) savaş ilan etmek

cevap e imiş. . Bana göre hepsi : //// murat yayınları hakkında bi fikri olan var mı acaba ? ? : /
 24 Nisan 2012, 00:26 
gullen
? ? Fikri olan
 24 Nisan 2012, 12:13 
sosyalciler
Hıocam savaş ilan etmek acil ve cumhurbaşkanı onayı istemeyen bir parlemento kararı, o nedenle cevap e.
 24 Nisan 2012, 12:15 
bysancakoglu
A da olabilir
 26 Nisan 2012, 09:33 
gencbakis
1. Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.

2. Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek.

3. Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek.

4. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.

5. Para basılmasına karar vermek.

6. Savaş ilânına karar vermek.

7. Milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak.

8. Anayasanın 14’üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilânına karar vermek.

9. Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek.

10. Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek
 07 Mayıs 2012, 16:02 
gencbakis
Anayasanın 87’nci maddesine göre TBMM’nin görev ve yetkileri:

1. Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak.

2. Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek.

3. Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek.

4. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek.

5. Para basılmasına karar vermek.

6. Savaş ilanına karar vermek.

7. Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak.

8. Anayasanın 14. Maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilanına karar vermek.

9. Mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek.

10. Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.

 07 Mayıs 2012, 16:09 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: