TARİH CUMHURİYETİN İLANI
dd
DİKKAT: Bu konu 8 yıl önce açılmış. İçerdiği bilgiler eskimiş olabilir!
Cumhuriyetin ila edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez?
A- Lozan Konferansı ' nda yaratılmak istenen ikiliği ortadan kaldırmak
B- Devletin rejimini belirlemek
C- Devlet başkanlığı sorununu çözmek
D- İnkılapların yapılması için uygun siyasi istikrarı gerçekleştirmek
E- Kabine Sistemi ' ne geçip hükümet bunalımına son vermek
 29 Nisan 2012, 05:31 
bay69
Benim cevabım C
 29 Nisan 2012, 13:17 
neva-iklim
Ben e derdim çünkü ztn rejim belirlenmş . . Kabine sistemine geçlmesi tartşması cumhuriiyetn ilanından snra. .
 29 Nisan 2012, 13:41 
sosyalciler
A olmalı, saltanatın kaldırılması ile ilgili o cümle.
 29 Nisan 2012, 15:40 
dd
Cevap A
 29 Nisan 2012, 15:43 
Sayfalar:  
1
CEVAP GÖNDER: